Middelalder-Oslo

DTorgdekket rivesagens tunneler sender gjennomfartstrafikken utenom Gamlebyen, og et enstemmig bystyrevedtak ønsket i 2010 å gjenskape Middelalderbyens torg i krysset Bispegata / Oslo gate.

På tross av den klare politiske vilje, er Bymiljøetaten og Sporveien nå i gang med å rive torgmarkeringen for å få til lokal gjennomfartstrafikk pr. trikk i Bispegata! 

Les foreningens årsmøtevedtak her

Se også Middelalder-Oslos uttalalse om Bussfritt Oslo Torg fra oktober 2018.

 

Oslos enestående, men sårbare middelalderby må bli tatt bedre vare på, bli bedre formidlet og må ikke på ny bli ødelagt av trafikk og nedbygging. Derfor må sammenhengen og helheten i Oslo Middelalderby styrkes nå.