Middelalder-Oslo

Uttalelser

BUSSFRITT OSLO TORG - trafikale tiltak for en sammenhengende middelalderby

Oslotorg

Middelalder-Oslos grundige notat som viser at Oslo torg kan bli bussfritt, og at det ikke er nødvendig at busser kjører over øverste del av Bispegata, er revidert. Det har et nytt forslag til framtidsscenario for å minske busstrafikken gjennom Schweigaards gate i tillegg til vår kampsak, et bussfritt Oslo torg.

Notatet ble første gang publisert i januar 2017. I august 2018 ble det publisert en revidert utgave med en del tekstlige endringer. I denne nye versjonen av notatet fra oktober 2018, har vi lagt vekt på at flyttingen av traséene for lokalbussene ikke skal føre til mer trafikk på lokale veier i Gamlebyen.

Ingen av omleggingsforslagene er vanskelige eller kostbare å gjennomføre. Fylkeskryssende busser ønsker vi at skal ha endeholdeplass ved kollektivknutepunkter ved Ring 3 lengre ute (Ryen, Bryn/Brynseng, Helsfyr o.s.v.). Vi ønsker Oslo torg som et sentrum i en helhetlig Oslo middelalderby!

Les det reviderte notatet her.

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser BUSSFRITT OSLO TORG - trafikale tiltak for en sammenhengende middelalderby