Middelalder-Oslo

Visjon

Oslos politikere støtter vår visjon Nordens Pompeii

VisjonsbildeOslo middelalderby lå der Gamlebyen ligger i dag. Byen vokste fram til å bli Norges hovedstad i 1314. På 1600-tallet ble byen imidlertid fraflyttet, lagt under jord og glemt! Derved ble utrolig mye bevart, og området kalles derfor «Nordens Pompeii». Men ruinene etter Oslo middelalderby framstår i dag som enkeltobjekter uten sammenheng; det er svært vanskelig å oppfatte helheten i denne Oslos første by.

Foreningen Middelalder-Oslos visjon er å gjenerobre en maksimalt tydelig helhet og sammenheng i Oslo middelalderby, slik at den gamle bystrukturen kan oppleves og forstås i terrenget. Derfor må Middelalderbyens helhet og struktur alltid være fremste premiss ved fysiske endringer der Oslo ble til, samtidig som det må satses på tydeliggjøring.

Vi støtter denne visjon for Oslo middelalderby:

Denne visjonsteksten sammen med et følgebrev ble sendt til førstekandidaten for alle de politiske partiene som er representert i Oslo bystyre, samt partier som stilte liste ved siste kommunevalg og er representert på Stortinget. Vi fikk positivt svar alle ni (Ap, H, Frp, V, Krf, Sp, SV, MDG, Rødt). Her er svarene, noe forkortet:
Carl I. Hagen, Frp. Er positive til å ta hensyn til middelalderbyens gamle strukturer, men kan ikke la dette være helt ut styrende for all fremtidig utvikling . . .
Guri Melby, V. Støtter visjonen og har viktige punkter om dette i vårt program.
Erik Lunde, Krf. Støtter visjonen.
Aisha Naz Batti, Sp. Støtter visjonen. Det er i tråd med det vi står for og har vedtatt før. Utfyllende om biomangfoldsområde. Går inn for å få byens elveløp opp i dagen.
Bjørnar Moxnes, Rødt. Støtter visjonen. Henviser til lokalprogram om Middelalderparken og Oslo torg.
Fabian Stang, H. Støtter foreningens visjon og å synliggjøre byens opprinnelse
Marianne Borgen, SV. Støtter forslagene foreningen kommer med.
Lan Marie Nguyen Berg/Harald Nissen, MdG. Helhjertet støtte og vil arbeide for realisering gjennom de kanaler som er naturlige å bruke for oss som politisk parti i Oslo bystyre.
Raymond Johansen/Tone Tellevik Dahl, Ap. Støtter opp om arbeidet med Nordens Pompeii. Løfter viktigheten av å få synliggjort, og tilgjengeliggjort middelalderbyen og dens historie, i denne og kommende periodes program.

Her er noen aktuelle saker for hvor partienes vilje til å følge opp støtten kan bli satt på prøve i saksgangen i Oslo kommune:
Informasjonssatsing. Følge opp arbeidet med informasjonssenter i Ladegården og satsing på forskjellige former for formidling slik Middelalder-Oslo og Gamlebyen historielag har foreslått. Bruke av bevilgete midler til dette formålet og styrke samarbeide mellom de to foreningene, Kulturetaten og Byantikvaren.
Bispegata. Reguleringsplan. Her er det spørsmål om bredde, markering av middelaldergaten, gjennomkjøring med buss, fundamentering og utforming av Oslo torg. Bispegata er også inkludert i Landskapsplan for Middelalderparken.
Middelalderparken. Oppfølging av landskapsplanen når det gjelder utforming av parken med markeringer og rekonstruksjoner av middelalderstrukturer, istandsettelse og opprusting av Lokomotivverkstedet med funksjoner som er knyttet til Oslo middelalderby.
Middelalderbeltet. Oppfølging av vedtak om satsing etter Kulturetatens plan.
Minneparken/Ruinparken. Opprusting og utvidelse av parken mor sør. Frilegging av sørmuren i Hallvardskatedralen.
Bispeborgen, nordfløyen. Samarbeid med Jernbaneverket om nytt vernebygg ved utvidet kulvertåpning og bruk av dette til formidling.
Ladegårdshagen. Satsing på utvidet Barokkhage mot vest i forbindelse med ny kulvert for Follobanen.
Alnaelva. Frilegging og synliggjøring av nedre del av Alnaelva ned til Vannspeilet

Du er her: Hjem Hva vi vil Visjon