Middelalder-Oslo

Uttalelser

Detaljreguleringsplan for område C6 i Bjørvika-planen - HØRINGSUTTALELSE

Middelalder-Oslo har den 29.06.2017 sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune, med kopi til Byantikvaren og Riksantikvaren. Uttalelsen kommenterer detaljreguleringsplanen for område C6 i Bjørvika-planen.

Les hele høringsuttalelsen her.

Vi har en del kommentarer til forslaget til utnyttelse av området C6 nord for Bispegata og til PBEs vurderinger slik de kommer fram i formuleringene i referatet fra oppstartmøte. Det er særlig følgende punkter vi er opptatt av:

Bogen Krogness vannspeil- Planen tar ikke hensyn til at C6 er en del av Oslo middelalderby. Området er ikke en del av den moderne Bjørvikabebyggelsen. Grensen mellom disse to må gjøres meget tydeligere, og det må bli klare forskjeller mellom dem i bebyggelsesuttrykk.

- Forslaget fra utbygger legger opp til alt for stor utnyttelse av arealet. Vi støtter innvendingen fra PBE og innspill fra Byantikvaren om dette.

- Det er nødvendig at det tas sterkt hensyn til Oslo Ladegård og Ladegårdshagen ved at bebyggelseshøyden senkes sterkt mot øst.

- Utformingen av bebyggelsen i C6 må særlig ta hensyn til karakteristiske bygningstrekk i stående bebyggelse i Gamlebyen og til middelalderbebyggelsen.

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser Detaljreguleringsplan for område C6 i Bjørvika-planen - HØRINGSUTTALELSE