Middelalder-Oslo

Foreningens formål

Middelalder-Oslo skal
1 SYNLIGGJØRE
verdiene som ligger i Oslos middelalderområder
2 PÅVIRKE
politiske prioriteringer og planlegging slik at Oslos middelalderarv fremstår synlig og tilgjengelig
3 ORGANISERE
ved å ta initiativ til tiltak som fremmer disse målene

Middelalder-Oslo kjemper for
• at middelalderparken som skal anlegges over Follobane-området mellom Vannspeilet og middelalderens Østre Strete skal bidra til best mulig formidling og opplevelse av middelalderens Oslo
• at visuell forbindelse mellom middelalderbyen, Bjørvika, Akershus og Hovedøya opprettholdes
• at Oslo torg etableres som et sosialt midtpunkt i Gamlebyen
• at Ruinparken/Minneparken mot sør utvides og at betongdekket som hviler på søndre del av Hallvardskatedral-ruinen blir fjernet
• å få bygget er vernebygg, helst med gode muligheter for en middelalderutstilling, over nordfløyen i Bispeborgen
• at ruiner og middelalderbygninger blir forsvarlig konservert og vedlikeholdt
• at terrenget rundt middelalderruinene gir en tidsriktig opplevelse
• opprusting av tømmermarkeringen av bygårdskompleks fra middelalderen sør for Bispegata / Oslo Torg
• gjenoppbygging av middelaldergater, bygårder, bygninger og konstruksjoner
• bevaring og utvidelse av Vannspeilet som en markering av middelalderbyens strandlinje mot Bjørvika
• etablering av et havnemiljø ved vannspeilet, med brygge, naust og sjøboder
• markering av forskjellen mellom den nye Bjørvikabebyggelsen og Gamlebyen, slik at strukturene skal kunne leses tydelig
• at det skal etableres aktiviteter på utvalgte steder, som VR-formidling av middelalderbyen, middelalder-leirskole og lydløyper / musikalske vandringer
• å få et middelaldermuseum og kulturhistoriske utstillinger i Gamlebyen.
• at omvisninger, konserter, utstillinger, Oslo middelalderfestival etc som arrangeres i området skal gi opplevelser som knytter an til middelalderen generelt og middelalderbyen spesielt
• at arrangementer og aktiviteter i middelalderområdene tar behørig hensyn til de historiske levningene
• en verdig markering i 2024 av at det er 400 år siden middelalderbyen Oslo ble nedlagt og befolkningen tvangsflyttet til det nye Christiania under Akershus, og samtidig 100 år siden Kristiania igjen ble til Oslo

Middelalder-Oslo kjemper mot
• at det reises store nybygg nord for eller inntil Bispegata.
• at området for Oslo middelalderby utvikles uten at hensynet til de historiske verdiene blir satt i sentrum.
• gjennomgangstrafikk gjennom Gamlebyen, både privatbiler og langdistanse/ ekspressbusser. Disse må bruke hovedveisystemet.

Du er her: Hjem Hva vi vil Formål