Middelalder-Oslo

Samspill og puslespill!
Arbeidet med å ferdigstille Follobanen og i den sammenheng å gjøre det som skal gjøres fra BaneNor i Middelalderbyen og samtidig gjøre klart grunnlaget for videre fysiske tiltak i Middelalderparken, vil jeg omtale som puslespill og samspill.

Ulike sider av dette arbeidet omtales i dette nr av bladet. Fra foreningens side har vi lenge vært opptatt av å få reist et bygårdstun og å få til brygge, naust og sjøboder ved vannspeilet. Bygårdstunet har vi tidligere foreslått å bruke som leirskole der skoleelever kan lære om denne eldste delen av Oslos historie. I samarbeid med stiftelsen Oslo Middelalderby jobber vi opp imot kommunen for å klargjøre alt som skal til for å kunne finansiere og bygge i Middelalderparken. 

De arkeologiske forutsetningene må være avklart. Bygging kan ikke skje på kulverten eller utfordre fyllmasser. Det må tas hensyn til kulverten til avløpsrøret Midgardsormen og membran i tilknytning til vannspeilet. Det må avklares tilkobling til strøm, vann og avløp. Forutsetningene for en byggesak må avklares med alle relevante myndigheter og organer. Kort sagt; det er mange puslebiter her.

Samtidig må vi sammen med stiftelsen og Kulturetaten få på plass det samspillet som skal til for å få reist et bygårdstun, inkludert et spleiselag mellom kommunen og private for å finansiere det hele. Foreningen har sammen med gode støttespillere opprettet stiftelsen Oslo Middelalderby for finne fram til privat støtte til bl.a. å få til et bygårdstun.

Som forening sikter vi fram mot byens to jubileer i 2024; 400 år siden Oslo brant, kong Christian IV grunnla en ny by, Christiania, og markeringen av at Stortinget i juli 1924 vedtok at Kristiania på nytt, fra 1. januar 1925, skulle hete Oslo. Vårt samspill bør inspireres av den glød og bevissthet som nå utvikles i Kongsberg i tilknytning til den byens 400 års-jubileum i 2024.

Middelalderbyen Oslo henger godt sammen med Christian IVs Kvadraturen, Akershus festning og med den nye bydelen i Bjørvika med Operaen, Deichmanske hovedbibliotek og Munch museum.

Ja, den kompakte oslohistorien finnes langs de ca. 1600 metrene mellom Oslo Torg og Kristiania Torv. Det er tid for mye samspill og mye puslespill !

Odd Einar Dørum

Kampen om C6 – kampen om Middelalderbyen

Middelalderbyen er kjempet fram som resultat av Erik Schias store formidlingsbegavelse, utholdende aktivister, flinke fagfolk og dypt engasjerte og handlende politikere. Deretter gjør statlige milliardinvesteringer det mulig å få til et tunnelsystem som stopper gjennomkjøringstrafikk i Gamlebyen.

Slik bidrar Sissel Rønbeck og vegsjef Trond Bjørgan til at Loenga motorveibro blir sprengt og fjernet til fordel for den den bortgjemte ruinresten etter Clemenskirken. Ordfører Per Ditlev Simonsen i samarbeid med Rune Gerhardsen sørger for at Oslo kommune kjøper det området som vi i dag kaller Middelalderparken fra Jernbaneverket. Og som en del av dette initiativet etableres Vannspeilet som en markering av middelalderbyens strandlinje.

Oppmuntringer

I disse coronatider har vi vel alle lært oss å ta vare på viktige oppmuntringer, både om livet med pandemien og i all annen viktig og normal organisasjonsvirksomhet. I Middelalder-Oslo har vi f.eks. lært oss å holde både digitale møter og fysiske møter etter de smittevernregler som gjelder. La meg i tillegg ta fram 3 viktige oppmuntringer rundt oss:

11. september åpnet kommunen, Bane Nor og Riksantikvaren arbeidet med Middelalderparken i sammenheng med siste fase av arbeidet med å fullføre Follobanen. Byråd Omar hadde en god tale der han uttrykte stor forståelse for menneskenes liv før og nå. Han snakket direkte om å gjenoppbygge et havnemiljø ved vannspeilet med brygge, naust og sjøboder. En slik tanke bygger godt på Kulturetatens utmerkede arbeid med restaureringen av middelalderbåten Nordild. Her var det virkelig dugnad og spleis med tømmer fra Håøya, innsats fra Kulturetaten og Maritimt museum og de 2000 skoleelevene som høvlet i veg. Sjøsettingen i juni 2019 med ca. 1000 skoleelever til stede forteller om vilje og evne til spleis og dugnad.

Forening i en pandemitid

Akkurat som det norske samfunnet i sin pandemidugnad må finne ut av rette og kloke handlinger, har Middelalder Oslo vært nødt til å finne ut av det samme for sin del. Vi måtte utsette årsmøtet 18/3 etter at Norge ble stengt ned 13/3. Vi fikk raskt via e-post og brev medlemmenes støtte til å arbeide videre med det foreslåtte styret og vi fikk tilslutning til å gå videre for å opprette stiftelsen Oslo Middelalderby og bruke 52.000 kroner til å opprette stiftelsen. Vi er takknemlige for denne raske reaksjonen i pandemiens tid.

Middelalderbyens barn
En av foreningens viktige satsinger framover er å styrke Middelalderbyens barn. Styret står samlet bak denne innsatsen. Fra styret fortsetter Leif Gjerland med å bringe barneforeningen videre. Da Norild ble sjøsatt på vannspeilet i Middelalderbyen 18/6 i år sto en stor skare av skoleelever og fulgte nysgjerrig med. 2000 skoleelever hadde alle gitt sine bidrag til byggingen av båten. Dette er en inspirasjon for oss alle. Barneforeningen gir oss en mulighet til å komme i kontakt med Osloskolen for å kunne formidle en del av byens historie, middelalderbyen Oslos historie fram til bybrannen i 1624.

Du er her: Hjem Lederartikler