Middelalder-Oslo

2024-jubileer – mye skjer!

For alle oss tilhengere av levende historie: Det skjer mye i Oslo i 2024. Året startet med 750 års feiringer av Magnus Lagabøtes landslov, solid på Slottet 31/1 og med åpning av ny utstilling på
Kulturhistorisk museum 31/1 og deretter åpning av utstillingen av verdifulle skrifter på Nasjonalbiblioteket samme dag - en omfattende innsats av mange. Presentasjonen av den immaterielle kulturarven fra norsk høymiddelalder forteller både om en vidsynt konge og gir oss et speil inn i livet til datidens mennesker.

I vår forening krysser vi fingrene for at St. Hallvardskatedralens sørvegg kommer fram i lyset når betonglokket fjernes, og vi gleder oss over gjenåpningen av Gamle Aker kirke 26/5. Denne kirken er Oslos eldste stående bygning og «søskenbarnet» til St. Hallvardskatedralen.

Vi har siden sist høst med spenning fulgt arbeidet med gavlmaleriet på Oslogt 1A. Her kommer Kellers Nordre strete med utsyn mot Hallvardskatedralen og Bispegården. Været var utfordrende på slutten av fjoråret og vi håper sterkt på en åpning her på St Hallvards dag 15/5.

I jubileumsåret gleder vi oss over tildeling av St Halvardsmedaljen til Leif Gjerland for hans historieformidling gjennom mange år og hans nye foredrag om bynavnet: fra Oslo til Christiania- til Kristiania til Oslo. Tidvis jobber utrettelig med 3D framstillinger; 1324- Oslo havn 1798 og Christiania 1680. Rundt byens jubileer har Oslo Museum et omfattende program med utstillinger og byvandringer, og Middelalderfestivalen har ansvaret for to viktige arrangement; i Middelalderparken17/8 i tilknytning til bybrannen i det historiske Oslo denne dag i 1624 og markeringen 28/9 når kong Christian IV grunnlegger den nye byen Christiania. Den dagen arrangeres det et borgertog fra Middelalderparken til Christiania Torv: Nei til tvangsflytting

Det skjer mere enn dette også som vi forteller om her i bladet og som Marianne Welle i kulturetaten formidler. Og sist, men ikke minst: Vi krysser fingrene for å få i bruk mest mulig av Middelalderparken 17/8. Vi vet vi får se en gjenoppbygd sjøbod, og vi satser på at stiftelsen Oslo Middelderby kan starte sin innsamling til ytterligere 4 sjøboder. Husene vil gi rom for formidling av levende historie!

Byrådserklæringen fra det nye Høyre- og Venstre-byrådet skrives det positivt om kulturminnevern og hva det betyr for byen. Det er et verdisignal å ta med seg inn i jubileumsåret 2024. Erklæringen skriver om å fremme en utvikling av Lokomotivverkstedet, gjerne i samarbeid med private og om å opparbeide Middelalderparken. Erklæringen er også opptatt av å knytte parken til fjorden og Ekebergs grønne ås. 

Jeg gjengir ikke alt her, men det er positive signaler for foreningens ambisjoner om å synliggjøre historien, skape bevissthet om den og gi rom for levende historie.

Odd Einar Dørum

Positive signal om levende historie

Viktige og positive muligheter for levende historie i Middelalderbyen åpner seg. Jeg sikter til beskjeden til vår forening og stiftelsen Oslo Middelalderby i begynnelsen av oktober. Beskjeden var klar: vi jobber sammen for å få til to sjøboder ved Vannspeilet fram til 400 årsjubileet for middelalder-Oslos brann i 1624, 17. august 2024.

Kommunen ønsker hjelp til å samle inn private bidrag til byggene. Selv vil Kulturetaten la arbeidet med å reise byggene bli tilgjengelig for skoleelever, bl.a. gjennom bidrag fra den kulturelle skolesekken. Vi husker godt de 2000 skoleelevene som bidro da middelalderbåten Norild ble rekonstruert og sjøsatt for 3 år siden.

Middelalderparken på dagsorden

16.mars presenterte byrådsleder Raymond Johansen, kulturbyråd Omar Gamal og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen sammen med riksantikvaren og Bane-Nor det videre arbeidet i Middelalderparken. De presenterte planene ved vannspeilet i Middelalderparken, vannspeilet som byen etablerte ved Oslos 1000 års jubileum i år 2000 for å vise Middelalder Oslo strandlinje.

Oslo får en park på 117 mål, større enn både Tøyenparken og St Hanshaugen. Follobanen skal forsvinne ned i tunnelen i parken i desember i år. På toppen ligger et høydedrag. Der skal Bane Nor bygge et amfi med sitteplasser og aktivitetsplass. Ruinene av bl.a. Mariakirken vil fortsatt markere historien i parken. Det vil også de brede stiene som følger middelalderbyens streter gjøre. Det gjelder både Vestre Strete og Clemensallmenningen.

Parken vil også bli en grønn lunge for bydelene rundt. Den skal også formidle historien. Det er grunn til med spenning å få lære mere om de omfattende arkeologiske utgravningene som har funnet sted mens jernbanen gjorde sitt tunnelarbeid. Byrådene kunne fortelle at det vil bli gjenoppbygget en bygård for ytterligere å formidle levende historie.

Samspill og puslespill!
Arbeidet med å ferdigstille Follobanen og i den sammenheng å gjøre det som skal gjøres fra BaneNor i Middelalderbyen og samtidig gjøre klart grunnlaget for videre fysiske tiltak i Middelalderparken, vil jeg omtale som puslespill og samspill.

Ulike sider av dette arbeidet omtales i dette nr av bladet. Fra foreningens side har vi lenge vært opptatt av å få reist et bygårdstun og å få til brygge, naust og sjøboder ved vannspeilet. Bygårdstunet har vi tidligere foreslått å bruke som leirskole der skoleelever kan lære om denne eldste delen av Oslos historie. I samarbeid med stiftelsen Oslo Middelalderby jobber vi opp imot kommunen for å klargjøre alt som skal til for å kunne finansiere og bygge i Middelalderparken. 

Kampen om C6 – kampen om Middelalderbyen

Middelalderbyen er kjempet fram som resultat av Erik Schias store formidlingsbegavelse, utholdende aktivister, flinke fagfolk og dypt engasjerte og handlende politikere. Deretter gjør statlige milliardinvesteringer det mulig å få til et tunnelsystem som stopper gjennomkjøringstrafikk i Gamlebyen.

Slik bidrar Sissel Rønbeck og vegsjef Trond Bjørgan til at Loenga motorveibro blir sprengt og fjernet til fordel for den den bortgjemte ruinresten etter Clemenskirken. Ordfører Per Ditlev Simonsen i samarbeid med Rune Gerhardsen sørger for at Oslo kommune kjøper det området som vi i dag kaller Middelalderparken fra Jernbaneverket. Og som en del av dette initiativet etableres Vannspeilet som en markering av middelalderbyens strandlinje.

Du er her: Hjem Lederartikler