Middelalder-Oslo

Forening i en pandemitid

Akkurat som det norske samfunnet i sin pandemidugnad må finne ut av rette og kloke handlinger, har Middelalder Oslo vært nødt til å finne ut av det samme for sin del. Vi måtte utsette årsmøtet 18/3 etter at Norge ble stengt ned 13/3. Vi fikk raskt via e-post og brev medlemmenes støtte til å arbeide videre med det foreslåtte styret og vi fikk tilslutning til å gå videre for å opprette stiftelsen Oslo Middelalderby og bruke 52.000 kroner til å opprette stiftelsen. Vi er takknemlige for denne raske reaksjonen i pandemiens tid.

Når det gjelder årsmøtet arbeider vi nå med å finne en digital løsning for å kunne avvikle det med årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og valg i løpet av juni. Vi kommer tilbake til dette så snart som mulig.

Arbeidet med stiftelsen går videre, og går alt bra, håper vi å kunne opprette den på St Hallvardsdag 15/5. Vimpler og foto skal vi kunne få til – og så går arbeidet videre. Vi kjenner ikke pandemireglene for møter og forsamlinger i august, men vi planlegger ut fra det vi nå vet. Det er lov å samle mennesker inntil 30 i et stort nok rom, og det finnes digitale plattformer som gjør at vi kan samle mange. For Middelalderukas del tenker vi allerede etter slike løsninger. Og vi håper å kunne tildele hedersprisen Årets gangvakt i tilknytning til et av arrangementene i Middelalderuka.

Det er noen viktige, gode nyheter for organisasjonsarbeid i pandemiens tid. Den ene gode nyheten for oss alle som er opptatt av Middelalder Oslo er at godt over 600 av 744 medlemmer har betalt sin kontingent. Det gir oss trygghet til å finne praktiske løsninger så langt vi kan.

Den andre gode nyheten er at vi har mail-adresser på i underkant av 600 av medlemmene. Det vil være til god hjelp for alt vårt informasjonsarbeid hvis enda flere av våre 744 medlemmer gir oss sin mailadresse. Da når vi flere på en raskest mulig måte.

Og vi tenker aktivt på tiltakene som bør og kan finne sin plass i Middelalderbyen fram mot byens jubileer i 2024. Et snarlig tiltak er å arrangere foredraget om Oslo og Magnus Lagabøters bylov som professor Jørn Øyrehagen Sunde skulle holdt på det avlyste årsmøtet 18/3.

Odd Einar Dørum

Middelalderbyens barn
En av foreningens viktige satsinger framover er å styrke Middelalderbyens barn. Styret står samlet bak denne innsatsen. Fra styret fortsetter Leif Gjerland med å bringe barneforeningen videre. Da Norild ble sjøsatt på vannspeilet i Middelalderbyen 18/6 i år sto en stor skare av skoleelever og fulgte nysgjerrig med. 2000 skoleelever hadde alle gitt sine bidrag til byggingen av båten. Dette er en inspirasjon for oss alle. Barneforeningen gir oss en mulighet til å komme i kontakt med Osloskolen for å kunne formidle en del av byens historie, middelalderbyen Oslos historie fram til bybrannen i 1624.

Provokasjon og håp!

I dette bladet har vi en forside med By-miljøEtatens gravemaskin midt i plankemarkeringen av Oslo Torg. Plankemarkeringen ble innviet av kommunen i forbindelse med jubileet 31/8 2014 på 700- års-dagen for at Oslo ble hovedstad. Når nå Bispegata skal opparbeides synes historien blåst bort.

Nå står det om Oslo torg!

Bystyret skal før jul behandle reguleringsplanen for Bispegata og Oslo torg. Det er flere positive forhold ved planen. Ifølge denne skal Hallvardskatedralen komme til sin rett. Betongtildekkingen av sørveggen skal fjernes slik at vi vil kunne se hele om-risset av katedralen. Oslo Torg skal etableres i oppfølgingen av det enstemmige bystyrevedtaket i 2010. Utfordringen er fortsatt de 4 bussrutene som krysser torget i Bispegata og som bruker Bispegata mellom Oslo gate og St. Halvards gate.

Havnemiljø – i Middelalder-Oslo

Foreningen løfter nå innsatsen for å få til et havnemiljø i middelalderbyen snarest mulig. Da vi presenterte 10 nye skritt og 1 god idé først for Kulturetaten og så for kulturbyråden i mars i år, var tenkningen og forslagene om havnemiljø sterkt fram­me. 

Vi var og er sterkt inspirert av Kultur­etatens og Anne Olaissens innsats for å få bygd en middelalderbåt ved Vannspeilet i Middelalderparken. Vi er praktiske og tenker båt trenger brygge og båt trenger naust. Når båten er klar i 2019, bør forbe­redelsene til brygge og naust være i gang. Og deretter bør det kunne reises sjøboder.

Du er her: Hjem Lederartikler