Middelalder-Oslo

Middelalderparken på dagsorden

16.mars presenterte byrådsleder Raymond Johansen, kulturbyråd Omar Gamal og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen sammen med riksantikvaren og Bane-Nor det videre arbeidet i Middelalderparken. De presenterte planene ved vannspeilet i Middelalderparken, vannspeilet som byen etablerte ved Oslos 1000 års jubileum i år 2000 for å vise Middelalder Oslo strandlinje.

Oslo får en park på 117 mål, større enn både Tøyenparken og St Hanshaugen. Follobanen skal forsvinne ned i tunnelen i parken i desember i år. På toppen ligger et høydedrag. Der skal Bane Nor bygge et amfi med sitteplasser og aktivitetsplass. Ruinene av bl.a. Mariakirken vil fortsatt markere historien i parken. Det vil også de brede stiene som følger middelalderbyens streter gjøre. Det gjelder både Vestre Strete og Clemensallmenningen.

Parken vil også bli en grønn lunge for bydelene rundt. Den skal også formidle historien. Det er grunn til med spenning å få lære mere om de omfattende arkeologiske utgravningene som har funnet sted mens jernbanen gjorde sitt tunnelarbeid. Byrådene kunne fortelle at det vil bli gjenoppbygget en bygård for ytterligere å formidle levende historie.

Når alle disse tiltakene kommer på plass, bør det være rom for å lage en framdriftsplan for istandsetting og framtidig bruk av Lokomotivverkstedet. Og allerede nå vil det være fint å få til en løsning for Modus, senteret for Middelaldermusikk. De har et bra hus med levende aktivitet som bør kunne fortsette der de er.

En gjenoppbygging av en middelalder bygård på Nordre felt ved Oslo Torg og vis a vis Ladegården vil sammen med Ladegårdens middelalderformidling styrke menneskers møte med levende historie. Foreningen Middelalder-Oslo sammen med stiftelsen Oslo Middelalderby vil bidra det vi kan både i forhold til Kulturetetaten og i forhold til naboene i Gamle Oslo. Vi vil gjøre vårt i forhold til bygningsarbeid med bygård, med det plantekniske, med å samle inn penger til oppbygning og til å støtte alle bidrag for å formidle levende historie.

Vi vil bidra for å utvikle en historiepark som også er Østkantens adgang til Fjordbyen og til å forene en enestående historiepark med en levende bydelspark. Middelalderbyen med middelalderparken er et enestående område som er blitt kalt Nordens Pompei.

Denne sommeren, fra St Halvardsdag 15/5 og hver søndag fram til 14/8 vil vi stille ut et sentralt utvalg av Karl-Fredrik Kellers tegninger om middelalderbyen Oslo i Ladegårdens nordfløy. Vi ser fram til et viktig samarbeid om levende historie med Ladegården.

Alt som byrådet gledelig vedkjente seg 16/3 åpner for en spennende utvikling hvor mye er ugjort og der det vil bli krevet mye innsats av mange. Jeg har tidligere skrevet om både puslespill og samspill. Det er det som nå er satt på dagsorden ved byrådenes, Riksantikvarens og Bane Nors presentasjon 16/3.


Odd Einar Dørum

Samspill og puslespill!
Arbeidet med å ferdigstille Follobanen og i den sammenheng å gjøre det som skal gjøres fra BaneNor i Middelalderbyen og samtidig gjøre klart grunnlaget for videre fysiske tiltak i Middelalderparken, vil jeg omtale som puslespill og samspill.

Ulike sider av dette arbeidet omtales i dette nr av bladet. Fra foreningens side har vi lenge vært opptatt av å få reist et bygårdstun og å få til brygge, naust og sjøboder ved vannspeilet. Bygårdstunet har vi tidligere foreslått å bruke som leirskole der skoleelever kan lære om denne eldste delen av Oslos historie. I samarbeid med stiftelsen Oslo Middelalderby jobber vi opp imot kommunen for å klargjøre alt som skal til for å kunne finansiere og bygge i Middelalderparken. 

Kampen om C6 – kampen om Middelalderbyen

Middelalderbyen er kjempet fram som resultat av Erik Schias store formidlingsbegavelse, utholdende aktivister, flinke fagfolk og dypt engasjerte og handlende politikere. Deretter gjør statlige milliardinvesteringer det mulig å få til et tunnelsystem som stopper gjennomkjøringstrafikk i Gamlebyen.

Slik bidrar Sissel Rønbeck og vegsjef Trond Bjørgan til at Loenga motorveibro blir sprengt og fjernet til fordel for den den bortgjemte ruinresten etter Clemenskirken. Ordfører Per Ditlev Simonsen i samarbeid med Rune Gerhardsen sørger for at Oslo kommune kjøper det området som vi i dag kaller Middelalderparken fra Jernbaneverket. Og som en del av dette initiativet etableres Vannspeilet som en markering av middelalderbyens strandlinje.

Oppmuntringer

I disse coronatider har vi vel alle lært oss å ta vare på viktige oppmuntringer, både om livet med pandemien og i all annen viktig og normal organisasjonsvirksomhet. I Middelalder-Oslo har vi f.eks. lært oss å holde både digitale møter og fysiske møter etter de smittevernregler som gjelder. La meg i tillegg ta fram 3 viktige oppmuntringer rundt oss:

11. september åpnet kommunen, Bane Nor og Riksantikvaren arbeidet med Middelalderparken i sammenheng med siste fase av arbeidet med å fullføre Follobanen. Byråd Omar hadde en god tale der han uttrykte stor forståelse for menneskenes liv før og nå. Han snakket direkte om å gjenoppbygge et havnemiljø ved vannspeilet med brygge, naust og sjøboder. En slik tanke bygger godt på Kulturetatens utmerkede arbeid med restaureringen av middelalderbåten Nordild. Her var det virkelig dugnad og spleis med tømmer fra Håøya, innsats fra Kulturetaten og Maritimt museum og de 2000 skoleelevene som høvlet i veg. Sjøsettingen i juni 2019 med ca. 1000 skoleelever til stede forteller om vilje og evne til spleis og dugnad.

Forening i en pandemitid

Akkurat som det norske samfunnet i sin pandemidugnad må finne ut av rette og kloke handlinger, har Middelalder Oslo vært nødt til å finne ut av det samme for sin del. Vi måtte utsette årsmøtet 18/3 etter at Norge ble stengt ned 13/3. Vi fikk raskt via e-post og brev medlemmenes støtte til å arbeide videre med det foreslåtte styret og vi fikk tilslutning til å gå videre for å opprette stiftelsen Oslo Middelalderby og bruke 52.000 kroner til å opprette stiftelsen. Vi er takknemlige for denne raske reaksjonen i pandemiens tid.

Du er her: Hjem Lederartikler