Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

26. APRIL: MEDLEMSMØTE

BorgundOnsdag 26. april kl.19.00 holdt kunsthistoriker Leif Anker foredrag om «Stavkirkene – Norges unike bidrag til verdensarkitekturen».

Møtet ble som vanlig hold i Hallvardssalen på Gamlebyen skole, og foranledningen var foreningens store stavkirketur 4-9.juni, hvor kirkene i Valdres, Sogn, Hallingdal og Numedal besøkes. Anker er spesialist på stavkirker og arbeider hos Riksantikvaren. Han har utgitt flere bøker om emnet, bl.a. er han medredaktør i den nyutgitte boken «Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning». Han har også utgitt bøkene Kirker i Norge bd.4. om middelalder i tre, De norske stavkirkene, og boken Stavkirkene - deres egenart og historie. Mange engasjerte medlemmer kom med spørsmål til foredragsholderen, og hadde ikke skolen en grense for når vi måtte være ute, satt vi der vel ennå! 

 

15. FEBRUAR: MEDLEMSMØTE

Klstadskipet1Årets første medlemsmøte: onsdag 15. februar kl.19.00 i Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gate 3.

Eivind Luthen: Med Saga Farmann til Miklagard
Vi hører om byggingen av Klåstadskipkopien (Saga Farmann) og planene om å seile til Miklagard via Finnmark, Kvitesjøen, Volga og Svartehavet.
Klåstadskipet er en knarr fra begynnelsen av 1000-tallet, grunnstøtt i sin tid i Viksfjorden i Vestfold, nærheten av Kaupang og utgravd i 1970. Restene av skipet er utstilt i Slottsfjellmuseet i Tønsberg. Stiftelsen Nytt Osebergskip i Tønsberg bygger nå en kopi som er halvveis ferdig.
Knarren er ca. 60 fot lang og er ypperlig til en slik langferd som vil foregå etappevis over 4-5 sommersesonger. Det legges opp til at interesserte kan være med på en eller flere etapper.

Eivind Luthen er toktleder og vil på møtet orientere om byggingen av skipet og formålet med ekspedisjonen som har vekket stor interesse i inn- og utland. Han er kjent som leder av pilegrimsfellesskapet St. Jakob og redaktør av forenin­gens tidsskrift Pilegrimen. Luthen har gjort en stor innsats med pilegrimsleder, både merking og skriving av reiseførere. I Tønsberg har han stått bak arbeidet med å lage modeller av middelalderkirker.

Trikk nr 18 og 19 til St. Hallvards plass, eller buss 32, 34 eller 70 til holdeplass Ladegården. VELKOMMEN!

15. MARS: ÅRSMØTE 2017

BlixutgravingInnkalling til Middelalder-Oslos Årsmøte 2017 med dagsorden og annen informasjon sendes ut med medlemsbrevet i januar. Når dokumentene foreligger vil de bli lagt på nettet.

Årsmøtet finner sted onsdag 15. mars kl 19.00 i Hallvardssalen på Gamlebyen skole, Egedes gt 3.

Etter at årsmøtesakene og lett middelaldersk servering er unnagjort, blir det foredrag ved Petter B. Molaug: Jernbanens historie tvers gjennom middelalderbyen

Jernbaneutbygging er det som har forårsaket mest ødeleggelse av levningene fra Oslo middelalderby. Det startet opp i 1850, og når den nye Follobanen er ferdig i 2020, har det vært stadig nye tiltak i 170 år. I det korte foredraget vil Molaug gå gjennom de forskjellige utbyggingsfasene for jernbanen og vise hva som ble ødelagt, og også si litt om det vi underveis har fått vite om middelalderbyen. Er det noe igjen utenom de bevarte middelalderruinene? Er det nå slutt på jernbanens ødeleggelser med Follobanen, og kan vi skjule sporene av jernbaneutbyggingen?

6. APRIL: ÅPEN VANDRING

1Toruiner
 
Første torsdag i måneden fra april til oktober er det åpen vandring med erfarne guider i middelalderbyen.
Oppmøte på St. Hallvards plass kl 17 (trikk nr 18 og 19 til St. Hallvards plass eller buss 32, 34 og 70 til Ladegården).
 

Leif Gjerland er guide på årets første vandring i middelalderbyen, som er torsdag 6. april. Vandringen er gratis og åpen for alle. Ta med venner og kjente og få et innblikk i Oslos middelalderhistorie!

19. april: STORTINGSKANDIDATENE 2017 STØTTER VÅR VISJON

Visjon

Onsdag den 19.april kl. 19 inviterte foreningene Middelalder-Oslo, Gamlebyen Historielag og Oslo Selskab til et møte i Oslo Ladegård med kandidatene til Oslobenken på Stortinget. Det er viktige vedtak som skal gjøres med avgjørende konsekvenser for de nasjonale minnene som finnes i Oslos gamleby.

ANSIKT TIL ANSIKT FØR STORTINGSVALGET var tittelen på møtet i Oslo Ladegård 19.april.  9 kandidater til Stortinget eller representanter fra de politiske partiene og 50 tilhørere deltok.

Hensikten med møtet var å presentere Middelalder-Oslos visjon «Nordens Pompeii» for representanter for de partiene som stiller liste for Oslo ved årets stortingsvalg og helst kandidater på listene. Oslo middelalderby er et kulturminne av stor nasjonal betydning, i tillegg til betydningen for Oslos innbyggere. I disse årene griper Staten sterkt inn med store byggetiltak i form av den nye Follobanen tvers gjennom middelalderbyen. Stortingspolitikerne har sin store del av ansvaret for at statlige selskaper og direktorater, bl.a. BaneNor og Statens vegvesen, tar sin del av ansvaret, både for bevaringen av kulturminnene og for at hele det historiske området skal kunne formidles og oppleves.

Møtet ble ledet av Per Olav Reinton i Gamlebyen historielag. Leif Gjerland holdt en entusiastisk innledning, i ord og bilder, om bakgrunnen for dagens situasjon, foreningens visjon og mulighetene fremover. Han ble supplert av vår Odd Einar Dørum og Hans Petter Aas fra Oslo selskab. Politikerne var gledelig samstemte i ønsket om at Staten må satse på Oslo middelalderby og svarte positivt på spørsmål fra salen om dette. Deltakere på møtet var Kristoffer Robin Haug fra MDG, Trine Skei Grande fra Venstre, Margaret Eide Hillestad fra Sp, Astrid Nøklebye Heiberg fra Høyre, Siri Ulleberg fra Frp, Marit Danielsen fra Rødt, Sigmund Vefling fra Krf, Trine Dønhaug fra SV og Siri Staalesen fra Ap.

Visjonen kan du lese her                            Se også plakat med mer konkret informasjon

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer