Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

KongshornetDypdykk: DEN NORSKE RIDDEREN OG KONGSHORNET

Hva kan Kongshornet fortelle oss om middelalderens ridderidealer?

Foredrag av Bjørn Bandlien på Historisk museum.

Påmelding kreves.

Deichmanske bibliotek inviterer til arrangementet "Carl Deichman og arven etter Landsloven", med blant annet en samtale med historikerne Bjørn Bandlien og Bård Frydenlund.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Sted: Deichman Bjørvika, Musikkscenen 3. etg

For program og nærmere informasjon:  KLIKK HER.

Årsmøtet i Middelalder-Oslo finner sted onsdag 13. mars fra kl.18.30 i Halvardsalen, Gamlebyen skole, Arups gate 3.

Sakspapirer til årsmøtet kan lastes ned her:  saksliste, årsberetning for 2023, handlingsplan for 2024 og revidert regnskap for 2023 m/budsjett for 2024.

Innstilling fra valgkomiteen til nytt styre 2024.

Møtet er åpent for alle, men for å kunne delta med innlegg og avgi stemme på årsmøtet må du være medlem i foreningen og ha betalt kontingenten for 2024.

Sjbod laftingEtter årsmøtet, fra ca. kl. 20 eller noe før, er det innlegg/foredrag ved Ulrikke Thea Berg (Ladegårdens informasjonssenter, Kulturetaten) og Petter B. Molaug (foreningen Middelalder-Oslo). Temaer vil være planene som nå er under behandling i Oslo kommune om Middelalderparken og andre områder i middelalderbyen og orientering om planlagte arrangementer i Oslo i jubileumsåret. Bildet t.v.: Pågående lafting av sjøbod inne i Lokomotivverkstedet.

Så gjør vi oppmerksom på foredrag 2. mai om en pilegrimsvandring til Roma i året 1152, St. Hallvards dag 15. mai og Oslo Middelalderfestival 31.mai-2.juni.

Vi minner om sommerturen til Flandern. Nå haster det med påmelding!

Middelalder-Oslo inviterer til foredragskveld torsdag 8. februar kl.19.00 i Halvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gate 3.

Magnus Lagabte gir lovenProfessorene Jørn Øyrehagen Sunde og Else Mundal holder foredrag:
«Jafnt kona sem karlmaðr» - Kvinnene si stilling i Noreg i mellomalderen.
Foredraget bygger i stor grad på gammelnorske lovtekster, først og fremst på Magnus Lagabøtes landslov av 1274.

Jørn Øyrehagen Sunde er faglig leder for det store Landslovsjubileet og er jurist og rettshistoriker. Else Mundal er norrønfilolog og har bl.a. oversatt en rekke norrøne tekster. Hun er professor emerita.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. VELKOMMEN!

Markering av 0’te søndag i advent er innstiftet av foreningen Middelalder-Oslo til dronning Eufemias ære. Velkommen til Oslo Ladegård, Oslo gate 13! Medlemmer av Middelalder-Oslo kommer gratis inn, andre kr.100.

Vi starter opp med Middelalder bokbad med Nina Hovda Johannesen i hovedetasjen. Vi har invitert Lill Heidi Opsahl som vil snakke om romanen sin Glassdronningen med tema hentet fra Oslo på kong Håkon 5's tid, begynnelsen av 1300-tallet. Og vi har invitert Karl Gervin som i 2024 vil gi ut en ny vandreguide om Oslo middelalderby. Det er på høy tid!

Vi fortsetter med servering av varm Luthentrank og Hildegard av Bingens nervekaker, og salg fra foreningens rikholdige lager av bøker, plakater, kort og mye annet. Vipps.

Vi avslutter med Middelalderkonsert med Lyra: Magi og mirakel
5Lyra Eufemiaaften 2023Middelalderens mennesker var dypt religiøse. Samtidig levde et mylder av folkelige trosoppfatninger med røtter i førkristen tid, de trodde på mange ulike overnaturlig fenomener og skikkelser. Viktige kilder til disse trosoppfatningene finner vi i litteratur og ballader fra middelalderen, samlet inn så sent som 1900-tallet. Lyra framfører middelaldersk sangmateriale med temaer fra folketroen, og reflekterer litt rundt skillet mellom tro og overtro, mellom magi og mirakel. Sang ved Anne Louise Lien, harpe og fløyte ved Marit Johanne Høye og cello ved Anna Helgadottir.

Adkomst: Trikk Ljabru nr.13 og 19 eller buss 54 til Middelalderparken, buss 34 til St.Halvards plass
Velkommen til en hyggelig middelalderkveld "nullte søndag i advent"!

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer