Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

28. aug.- 1. sept.: MIDDELALDERUKA 2017

Overordnede temaer i år er hverdagsliv i Oslo i middelalderen, og hvordan middelalderbyen kan formidles og oppleves i dag (en oppfølging av vårt Framtidsbilde for Oslo middelalderby). 

rforside9

Arrangementene starter alle dager kl. 19.00 i Oslo Ladegård. Gratis adgang.

Mandag 28/8 Kl.19
Fra fortids glemsel til Framtidsbilde - foredrag om 25 års gjenerobring.  Ved historieformidler Leif Gjerland.

OBS! Kl 18.00: prøveåpning av FRAMTIDSBILDET med plassering av to markeringsskilt ved inngangen til middelderbyen. Frammøte ved krysset Grønlandsleiret / Schweigaards gate.

Tirsdag 29/8 Kl.19                                                                                                                                                                     Hus i middelalderbyen. Hvordan bodde folk, hvordan så bygårdene ut? Kan vi gjenskape noen av dem? Ved arkeolog Petter B. Molaug. Rammene om middelalder-leirskole og -barnehage skal være rekonstruerte og gjenoppbygde middelalderbygninger i bygårder. Hvordan så disse bygningene ut og hvordan var det å leve i slike hus i middelalderen?

Onsdag 30/8 kl.19
På kirekvei i middelalder-Oslo. Foredrag ved idéhistoriker, teolog og forfatter Karl Gervin. 
Middelalderen var en tid som ville tro. Innenfor Oslos takmark var det hele ni gudshus. Hva
møtte de troende når de kom til sine kirker? Hva tenkte de om det som styrte deres liv? Hvor
ofte gikk de i kirken, hvor lange var gudstjenestene, forstod de hva som ble sagt av presten?

Torsdag 31/8 kl.19
Barn i middelalderen i Norge. Ved historiker ved Vitenskapsselskapet i Trondheim, Merete Røskaft. Måten man behandlet barn på i middelalderen var svært ulikt det som er vanlig i Norge i dag. Det var store forskjeller på samfunnslagene hva barna skulle lære, når de begynte å arbeide og hvordan de var kledd. Mye av kunnskapen kan brukes i en middelalder-barnehage
og middelalder-leirskole.

Fredag 1/9 kl.19
En middelalderbåt på vannspeilet. Ved arkeologene Charlotte Melsom og Hilde Vangstad og båtbygger Lars Stålegård, alle fra Maritimt Museum. Det er planlagt et prosjekt med gjenskaping av en middelalderbåt funnet ved arkeologiske undersøkelser i Oslo. Båten skal være i full størrelse og seile på Vannspeilet når den er ferdig. Publikum skal få mulighet til å se båtbyggerne i arbeid. Skipsfart var svær viktig for middelalderbyen Oslo. Men hvordan så båtene ut, og endret de seg i løpet av middelalderen?

Alle foredrag er i eller går ut fra Ladegården, og alle arrangementer starter kl.19. OBS - bortsett fra prøveåpning mandag 28/8 Kl. 18.00!

26-28. MAI: OSLO MIDDELALDERFESTIVAL 2017

OMF

Den årlige middelalderfestivalen i Oslo går av stabelen fredag 26. - søndag 28. mai. Tema for årets festival er MAKT.

Følg med på http://oslomiddelalderfestival.org/  for nærmere informasjon om programmet.

15. MAI: ST. HALLVARDS-DAG

OsloseglVi feirer Oslos skytshelgen St. Hallvard i Middelalderbyen og Oslo Ladegård i samarbeid med organisasjoner i kultur- og kirkeliv.
 
PROGRAM FOR 15. MAI 2017

11.30-12.30 Spesialprogram for barnehagebarn og babyer i Ladegårdshagen og Oslo Ladegård. Påmelding 

14.00-18.15 Arkeologi for barn og andre barneaktiviteter i Ladegårdshagen. Boder med informasjon og middelalderopplevelser, salg av mat og drikke. 3D-film om middelalderbyen    

14.00-14.45 Orgelkonsert med Kåre Norstoga i Grønland kirke    

14.45-15.30 Byvandring v/Petter Molaug fra Grønland kirke til Ladegårdshagen – punkter for tiltak i et framtidsbilde for Oslo middelalderby                    

15.00-15.30 Latinskole v/magister Jensenius i bisperommet.

15.30-16.00 Middelalderdans v/elever fra Gamlebyen skole.

16.00-16.20 Middelaldermusikk ved ODO ensemble fra Cluny i Frankrike

16.24-17.00 Hilsningstaler fra ordfører og biskoper. Fremføring av St.Hallvard-legenden visualisert av Gamlebyens frie fanter. Utdeling av prisen Årets gangvakt v/Middelalder-Oslo

17.00-17.30 Middelaldermusikk ved Odo ensemble  fra Cluny i Frankrike

17.30-18.15 Reformasjonen i et Osloperspektiv. Kåseri/innlegg av professor Trond Berg Eriksen: "Luthers avlatsteser og det frie ord". Biskoper i Oslo fra før og etter reformasjonen presenterer seg.

18.15-18.45 Vespergudstjeneste i Hallvardskatedralens ruiner. Prosesjon fra Ladegårdshagen

 Se også vårnummeret av bladet Middelalder-Oslo og www.sthallvardsdag.no

26. APRIL: MEDLEMSMØTE

BorgundOnsdag 26. april kl.19.00 holdt kunsthistoriker Leif Anker foredrag om «Stavkirkene – Norges unike bidrag til verdensarkitekturen».

Møtet ble som vanlig hold i Hallvardssalen på Gamlebyen skole, og foranledningen var foreningens store stavkirketur 4-9.juni, hvor kirkene i Valdres, Sogn, Hallingdal og Numedal besøkes. Anker er spesialist på stavkirker og arbeider hos Riksantikvaren. Han har utgitt flere bøker om emnet, bl.a. er han medredaktør i den nyutgitte boken «Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning». Han har også utgitt bøkene Kirker i Norge bd.4. om middelalder i tre, De norske stavkirkene, og boken Stavkirkene - deres egenart og historie. Mange engasjerte medlemmer kom med spørsmål til foredragsholderen, og hadde ikke skolen en grense for når vi måtte være ute, satt vi der vel ennå! 

 

15. FEBRUAR: MEDLEMSMØTE

Klstadskipet1Årets første medlemsmøte: onsdag 15. februar kl.19.00 i Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gate 3.

Eivind Luthen: Med Saga Farmann til Miklagard
Vi hører om byggingen av Klåstadskipkopien (Saga Farmann) og planene om å seile til Miklagard via Finnmark, Kvitesjøen, Volga og Svartehavet.
Klåstadskipet er en knarr fra begynnelsen av 1000-tallet, grunnstøtt i sin tid i Viksfjorden i Vestfold, nærheten av Kaupang og utgravd i 1970. Restene av skipet er utstilt i Slottsfjellmuseet i Tønsberg. Stiftelsen Nytt Osebergskip i Tønsberg bygger nå en kopi som er halvveis ferdig.
Knarren er ca. 60 fot lang og er ypperlig til en slik langferd som vil foregå etappevis over 4-5 sommersesonger. Det legges opp til at interesserte kan være med på en eller flere etapper.

Eivind Luthen er toktleder og vil på møtet orientere om byggingen av skipet og formålet med ekspedisjonen som har vekket stor interesse i inn- og utland. Han er kjent som leder av pilegrimsfellesskapet St. Jakob og redaktør av forenin­gens tidsskrift Pilegrimen. Luthen har gjort en stor innsats med pilegrimsleder, både merking og skriving av reiseførere. I Tønsberg har han stått bak arbeidet med å lage modeller av middelalderkirker.

Trikk nr 18 og 19 til St. Hallvards plass, eller buss 32, 34 eller 70 til holdeplass Ladegården. VELKOMMEN!

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer