Middelalder-Oslo

Uttalelser

HØRINGSUTTALELSE OM C6

22. februar 2021 avga foreningen Middelalder-Oslo høringsuttalelse til planforslaget med detaljreguleringsplan for område C6 i Bjørvika-planen. 

Ifølge reguleringsplanen for Bjørvika fra 2003 skulle nybygg for Kulturhistorisk museum reises på den tomten som hadde betegnelsen C6, nord for og inntil Bispegata og inntil Nordenga bru, i fortsettelsen av Kong Håkon 5s gate. Siden det ikke ble noe museum i Gamlebyen innen fristen, som var i 2013, skal tomten brukes til andre formål. Utbyggere er Hav Eiendom AS og Oslo S Utvikling AS. Foreningen Middelalder-Oslo har uttalt seg om utbyggingsplanene for tomten C6 både i 2017 og sist ved Plan- og bygningsetatens (PBEs) utlegging utbyggingsplanene på høring med frist 22/2-2021. Les mer om saken her.

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser HØRINGSUTTALELSE OM C6