Middelalder-Oslo

Uttalelser

Høringsuttalelse om detaljreguleringsplan for Bispegata 10.02.2017

Middelalder-Oslo har avgitt høringsuttalelse til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, med kopi til Riksantikvaren og Oslo kommune ved byrådsavdelingene for Miljø og samferdsel,  Byutvikling og for Kultur og idrett, samt Byantikvaren vedrørende sak 200902661-111 Bispegata og Oslo torg, detaljreguleringsplan.

Foreningen Middelalder-Oslo vil at hensynet til Oslo middelalderby og helheten i denne skal være viktigst ved utformingen av Bispegata. Oslo torg i seg selv har fått en bra ytre form i forslaget. Men vi vil at Bispegatas øvre del skal være fri for busstrafikk og at nedre del, øst for Kong Håkon 5s gate skal gjøres meget smalere. For å drøfte utformingen av hele Bispegata med Oslo torg, ber vi om en klart tidsavgrenset tenkepause – en timeout.

Les høringsuttalelsen her.

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser Høringsuttalelse om detaljreguleringsplan for Bispegata 10.02.2017