Middelalder-Oslo

Styret

Middelalder-Oslos styre 2016

Odd Einar Dørum, styreleder
Odd Einar er 1. varamedlem i Oslo bystyre for Venstre og møter første halvår som fast medlem i bystyret og i Kultur- og utdanningskomiteen. Han er leder av Holocaust-senterets venneforening og er engasjert i ulike historiske emneområder. Han har en brennende interesse for Oslo og byens historiske røtter og var i sin tid en av politikerne som sterkest ønsket å feire Oslos 1000-årsjubileum i år 2000.
Tlf. 975 54 940 E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Petter B. Molaug, nestleder, redaktør
Petter er fortsatt redaktør for Middelalder-Oslo. Han har som arkeolog drevet utgravninger i Middelalderbyen i Oslo fra 1970 til 2014. Han har arbeidet som forsker i NIKU, Norsk institutt for Kulturminneforskning frem til 2015 da han gikk av med pensjon.
Tlf. 936 33 615 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skjoldulf P. G. Lihaug, sekretær
Skjoldulf (S. P. G.) er pensjonist etter en lang yrkeskarriere i Postens hovedadministrasjon og avsluttet som fagsjef. Han er også reserveoffiser i Hæren, oberstløytnant (R). Han har mange jern i ilden og er en travel mann som jobber for flere foreninger. Han er foreningens sekretær og forestår foreningens administrasjon, inkludert økonomi og foreningens lokaler i Lokomotivverkstedet.
Tlf. 975 37 255 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Leif Gjerland, styremedlem styremedlem 
Leif tok i 1995 initiativet til å opprette Interesseforeningen Oslos Middelalder og var i en periode nestleder i foreningen. Han har fått foreningens hedersbevisning Gangvaktstaven. Han leder byvandringer i Oslos historiske områder, har ansvaret for Aftenpostens byhistoriske spalte «Oslo FØR» og har skrevet i alt ni bøker om Oslos historie. Han er nå pensjonist etter bl.a. å ha vært informasjonssjef i Plan- og bygningsetaten og i Bydel Sagene.
Tlf. 930 36 569 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Jorun Hermansen, styremedlem, webredaktør
Jorun er folklorist og pensjonist etter et langt yrkesliv i staten, sist i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Foruten styrevervet i foreningen er hun også styremedlem i Norsk Folkeminnelag og redaktør for tidsskriftet Folkeminner. I Middelalder-Oslo er hun webredaktør for www.middelalder.no og fører også foreningens liste medlemsadresser på E-post. Ellers bistår hun ved arrangementer og turer.
Tlf. 920 59 353 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Marit Holø, styremedlem
Anne Marit er svært historieinteressert og har vært mangeårig medlem i diverse historieforeningen. Hun er medlem i og kontaktperson for Akershus Slottsdansere, opprettet av Akershus Slotts Venner, hvor hun også sitter i styret. Til daglig er hun fengelsbetjent på «Botsen» i Gamlebyen. I foreningen har hun særlig vært aktiv i planlegging og gjennomføring av turer og andre arrangementer.
Tlf. 958 37 009 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ulf Andenæs, styremedlem
Ulf er historiker av fag og journalist av levebrød. Gjennom mange år i Aftenposten og andre blader, ute som korrespondent og hjemme som medarbeider på kultur, politikk og samfunn, har han rettet søkelyset mot historiske og kulturhistoiske emner så ofte anledningen har budt seg. Han er nå gått av med pensjon, men fortsetter å skrive, bl.a. i Aftenposten Historie. Han har også deltatt i styret i Fortidsminneforeningens lokallag for Oslo og Akershus.
Tlf. 67 53 15 36, 992 29 368 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gro Siri Ognøy Johansen, styremedlem
Gro Siri er leder for MODUS senter for middelaldermusikk. Hun er cand. mag. i musikk og har fordypet seg i middelaldermusikk i Paris. Senteret ved Gro Siri fikk foreningens gangvaktspris i 2007. Hun er styremedlem i NORDEM, et nordisk nettverk for tidligmusikk-arrangører. MODUS har kontor i Saxegården og arrangerer bl.a. Oslo middelaldermusikkdager.
Tlf. 920 81 364 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Pål Giørtz, styremedlem
Pål er generalsekretær i Dramatikerforbundet. Han har tidligere vært generalsekretær i Norges Kulturvernforbund, en paraplyorganisasjon for frivillige landsdekkende organisasjoner som er engasjert i kulturminnevern.
Tlf. 905 56 366 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hanne Heetmøller, styremedlem
Hanne har jobbet som kjemi-ingeniør ved Veterinærinstituttet, og har tatt en 3-årig IT-utdanning. Hun har vært medlem av Kongshirden 1308 - Akershus siden 2003. I mange av disse årene har hun vært med i Kongshirdens styre. Hanne er interessert i middelalderhåndverk og også middelalderens dagligdagse gjøremål og skikker. Hun har fordypet seg spesielt i middelaldersk matlagning, draktsøm og forskjellige typer håndarbeidsteknikker og broderi.
Tlf. 920 40 811 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontakt gjerne styremedlemmene!        

Du er her: Hjem Om Middelalder-Oslo Styremedlemmer