Middelalder-Oslo

Styret

Middelalder-Oslos styre 2021

Odd Einar Dørum, styreleder. 
Odd Einar er 1. varamedlem i Oslo bystyre for Venstre. Han er leder av Holocaust-senterets venneforening og er engasjert i ulike historiske emneområder. Han har en brennende interesse for Oslo og byens historiske røtter og var i sin tid en av politikerne som sterkest ønsket å feire Oslos 1000-årsjubileum i år 2000.
Tlf. 975 54 940, E-post oe.dorum (at) gmail.com

Petter B. Molaug, styremedlem, nestleder, sekretær og redaktør av medlemsbladet.  
Petter er redaktør for Middelalder-Oslo. Han har som arkeolog drevet utgravninger i Middelalderbyen i Oslo fra 1970 til 2014. Han har arbeidet som forsker i NIKU, Norsk institutt for Kulturminneforskning frem til 2015 da han gikk av med pensjon.
Tlf. 936 33 615, E-post: pbmolaug (at) gmail.com

Jorun Hermansen, styremedlem og webredaktør 
Jorun er folklorist med mange års erfaring fra integreringsfeltet, sist som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Foruten styrevervet i foreningen er hun også styremedlem i Norsk Folkeminnelag og redaktør for tidsskriftet Folkeminner. I Middelalder-Oslo er hun webredaktør for www.middelalder.no, sender ut informasjon til medlemmene via e-post og bistår ved arrangementer og turer.
Tlf. 920 59 353, E-post: jorun.hermansen (at) gmail.com

Anne Marit Holø, styremedlem og dugnadsansvarlig. Gjenvalgt for 2 år.
Anne Marit er svært historieinteressert og har vært mangeårig medlem i diverse historieforeninger. Hun er medlem i og kontaktperson for Akershus Slottsdansere, opprettet av Akershus Slotts Venner, hvor hun også sitter i styret. Til daglig er hun fengelsbetjent ved Ullersmo landsfengsel. I foreningen har hun særlig vært aktiv i planlegging og gjennomføring av turer og arrangementer.
Tlf. 958 37 009, E-post: amholoe (at) hotmail.com

Bjørn Roar Svensson, styremedlem, ansvarlig for medlemsregister og det tekniske på hjemmesiden. Gjenvalgt for 2 år.
Bjørn er utdannet elektroingeniør, og har arbeidet i NRK, Norsk Data, Telenor og EDB/EVRY. Han er nå pensjonist. I fritiden er han opptatt av elektronikk, gamle biler og smedarbeid/metallarbeid, samt historie.
Tlf. 905 03 646, E-post: brsv (at) nand.no

Gro Siri Ognøy Johansen, styremedlem. Gjenvalgt for 2 år.
Gro Siri er leder for MODUS senter for middelaldermusikk. Hun er cand. mag. i musikk og har fordypet seg i middelaldermusikk i Paris. Senteret ved Gro Siri fikk foreningens gangvaktspris i 2007. Hun er styremedlem i Oslo Musikkråd. MODUS holder til i MODUS-huset, ved siden av Saxegården. MODUS arrangerer konserter, seminarer og Eufemiadagene.
Tlf. 920 81 364, E-post: grosiriognoy (at) gmail.com

Hege Roaldset, styremedlem og turansvarlig. Gjenvalgt for 2 år.
Hege er historiker og har skrevet hovedoppgave om Mariakirken i Oslo. Hun har vært lektor i historie i videregående skole, har undervist i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo og har vær ansatt ved Universitetet i Stavanger, der hun underviste både i middelalder- og nyere historie. Nå jobber hun på Universitetet i Oslo som historiedidaktiker.
Tlf. 957 61 076, E-post: hegeroaldset (at) hotmail.com

Torill M. Våge, styremedlem og styrets representant i FAMARR/Familiearrangementer.
Torill er ansatt i Kulturdepartementet. Hun har vært medlem av dugnadsgjengen i foreningen og var sterkt engasjert i barneklubben Middelalderbyens barn, som nå er gått over til å lage arrangementer for barnefamilier, FAMARR. Hun er nå styrets representant i programkomiteen for FAMARR.
Tlf. 452 44 662, E-post: torillmv (at) start.no

Karoline Kjesrud, styremedlem. Gjenvalgt for 2 år.
Karoline er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum. Hun har tverrfaglig bakgrunn med norrøn filologi, kunsthistorie og kulturhistorie.
Tlf. 918 29 094, E-post: karoline.kjesrud (at) khm.uio.no 

Are Vidar Boye Hansen, styremedlem. Gjenvalgt for 2 år.
Are spiller lutt i middelaldermusikkgruppa Schola Instrumentalis og synger i Schola St. Hallvard. Han er også meget interessert i runer. Boye Hansen er utdannet astronom, jobber som realfaglektor på Akademiet i Oslo og er styremedlem i Norsk astronomisk selskap.
Mobiltlf: 950 41 004, E-post: are.hansen (at) akademiet.no

Kontakt gjerne styremedlemmene!         

Du er her: Hjem Om Middelalder-Oslo Styremedlemmer