Middelalder-Oslo

Styret

Middelalder-Oslos styre 2019

Odd Einar Dørum, styreleder
Odd Einar er 1. varamedlem i Oslo bystyre for Venstre. Han er leder av Holocaust-senterets venneforening og er engasjert i ulike historiske emneområder. Han har en brennende interesse for Oslo og byens historiske røtter og var i sin tid en av politikerne som sterkest ønsket å feire Oslos 1000-årsjubileum i år 2000.
Tlf. 975 54 940, E-post oe.dorum (at) gmail.com

Petter B. Molaug, nestleder, redaktør av medlemsbladet, sekretær 
Petter er fortsatt redaktør for Middelalder-Oslo. Han har som arkeolog drevet utgravninger i Middelalderbyen i Oslo fra 1970 til 2014. Han har arbeidet som forsker i NIKU, Norsk institutt for Kulturminneforskning frem til 2015 da han gikk av med pensjon.
Tlf. 936 33 615, E-post: pbmolaug (at) gmail.com

Jorun Hermansen, webredaktør
Jorun er folklorist med mange års erfaring fra integreringsfeltet, sist som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Foruten styrevervet i foreningen er hun også styremedlem i Norsk Folkeminnelag og redaktør for tidsskriftet Folkeminner. I Middelalder-Oslo er hun webredaktør for www.middelalder.no, sender ut informasjon til medlemmene via e-post og bistår ved arrangementer og turer.
Tlf. 920 59 353, E-post: jorun.hermansen (at) gmail.com

Leif Gjerland, informasjonsansvarlig, Middelalderbyens barn 
Leif tok i 1995 initiativet til å opprette vår forening under navnet "Interesseforeningen Oslos Middelalder" og var i en periode nestleder i foreningen. Han har fått foreningens hedersbevisning Gangvaktstaven. Han leder byvandringer i Oslos historiske områder, har ansvaret for Aftenpostens byhistoriske spalte «Oslo FØR» og har skrevet i alt ni bøker om Oslos historie. Han har yrkeserfaring bl.a. som informasjonssjef i Miljøbyen Gamle Oslo og Plan- og bygningsetaten.
Tlf. 930 36 569, E-post: leif.gjerland (at) gmail.com

Anne Marit Holø, dugnadsansvarlig
Anne Marit er svært historieinteressert og har vært mangeårig medlem i diverse historieforeningen. Hun er medlem i og kontaktperson for Akershus Slottsdansere, opprettet av Akershus Slotts Venner, hvor hun også sitter i styret. Til daglig er hun fengelsbetjent ved Ullersmo landsfengsel. I foreningen har hun særlig vært aktiv i planlegging og gjennomføring av turer og arrangementer.
Tlf. 958 37 009, E-post: amholoe (at) hotmail.com

Bjørn Roar Svensson, teknisk webansvarlig og medlemsregister
Bjørn er utdannet elektroingeniør, og har arbeidet i NRK, Norsk Data, Telenor og EDB/EVRY. Han driver nå eget firma og tar oppdrag innen IT-industrien. I fritiden er han opptatt av elektronikk, gamle biler og smedarbeid/metallarbeid, samt historie. Han hjelper til med foreningens medlemsregister og webside og er veldig glad i foreningens reisevirksomhet.
Tlf. 905 03 646, E-post: brsv (at) nand.no

Gro Siri Ognøy Johansen, styremedlem
Gro Siri er leder for MODUS senter for middelaldermusikk. Hun er cand. mag. i musikk og har fordypet seg i middelaldermusikk i Paris. Senteret ved Gro Siri fikk foreningens gangvaktspris i 2007. Hun er styremedlem i NORDEM, et nordisk nettverk for tidligmusikk-arrangører. MODUS har kontor i Saxegården og arrangerer bl.a. Oslo middelaldermusikkdager.
Tlf. 920 81 364, E-post: grosiriognoy (at) gmail.com

Hege Roaldset, styremedlem, Middelalderbyens barn 
Hege er historiker og har skrevet hovedoppgave om Mariakirken i Oslo. Hun har vært lektor i historie i videregående skole, har undervist i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo og har vær ansatt ved Universitetet i Stavanger , der hun undervisete både i middelalder- og nyere historie. Nå jobber hun på Universitetet i Oslo som historiedidaktiker.
Tlf. 957 61 076, E-post: hegeroaldset (at) hotmail.com

Frank Aage Fjellbekk, styremedlem
Frank Aage har vært styremedlem og også nestleder for Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen. Som representant for historielaget har han vært leder av valgkomitéen og komitéen som foreslår hvem som skal få den årlige Kulturvernprisen. Nå er han også med i Torshov Sagene historielag. Opprinnelig kommer Frank Aage fra Fredrikstad. Som student i Trondheim var han vikarprest i Nidaros. Nå jobber han som seniorrådgiver hos Kirkevergen, Kirkelig fellesråd, i Oslo.
Tlf. 920 53 719, E-post: fjaage (at) hotmail.com

Kontakt gjerne styremedlemmene!         

Du er her: Hjem Om Middelalder-Oslo Styremedlemmer