Middelalder-Oslo

Styret

Middelalder-Oslos styre 2017

Odd Einar Dørum, styreleder
Odd Einar er 1. varamedlem i Oslo bystyre for Venstre. Han er leder av Holocaust-senterets venneforening og er engasjert i ulike historiske emneområder. Han har en brennende interesse for Oslo og byens historiske røtter og var i sin tid en av politikerne som sterkest ønsket å feire Oslos 1000-årsjubileum i år 2000.
Tlf. 975 54 940 E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Petter B. Molaug, nestleder, redaktør, sekretær
Petter er fortsatt redaktør for Middelalder-Oslo. Han har som arkeolog drevet utgravninger i Middelalderbyen i Oslo fra 1970 til 2014. Han har arbeidet som forsker i NIKU, Norsk institutt for Kulturminneforskning frem til 2015 da han gikk av med pensjon.
Tlf. 936 33 615 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Skjoldulf P. G. Lihaug, kasserer, sekretær
Skjoldulf (S. P. G.) er pensjonist etter en lang yrkeskarriere i Postens hovedadministrasjon og avsluttet som fagsjef. Han er også reserveoffiser i Hæren, oberstløytnant (R). Han har mange jern i ilden og er en travel mann som jobber for flere foreninger. Han har ansvar for foreningens økonomi og medlemsregister og for foreningens lokaler i Lokomotivverkstedet.
Tlf. 975 37 255 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Leif Gjerland, styremedlem styremedlem 
Leif tok i 1995 initiativet til å opprette vår forening under navnet "Interesseforeningen Oslos Middelalder" og var i en periode nestleder i foreningen. Han har fått foreningens hedersbevisning Gangvaktstaven. Han leder byvandringer i Oslos historiske områder, har ansvaret for Aftenpostens byhistoriske spalte «Oslo FØR» og har skrevet i alt ni bøker om Oslos historie. Han har yrkeserfaring bl.a. som informasjonssjef i Miljøbyen Gamle Oslo og Plan- og bygningsetaten.
Tlf. 930 36 569 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Jorun Hermansen, styremedlem, webredaktør
Jorun er folklorist med årelang erfaring fra integreringsfeltet. Foruten styrevervet i foreningen er hun også styremedlem i Norsk Folkeminnelag og redaktør for tidsskriftet Folkeminner. I Middelalder-Oslo er hun webredaktør for www.middelalder.no, sender ut informasjon til medlemmene via e-post og bistår ved arrangementer og turer.
Tlf. 920 59 353 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hanne Heetmøller, styremedlem
Hanne har jobbet som kjemi-ingeniør ved Veterinærinstituttet, og har tatt en 3-årig IT-utdanning. Hun har vært medlem av Kongshirden 1308 - Akershus siden 2003. I mange av disse årene har hun vært med i Kongshirdens styre. Hanne er interessert i middelalderhåndverk og også middelalderens dagligdagse gjøremål og skikker. Hun har fordypet seg spesielt i middelaldersk matlagning, draktsøm og forskjellige typer håndarbeidsteknikker og broderi.
Tlf. 920 40 811 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Marit Holø, styremedlem
Anne Marit er svært historieinteressert og har vært mangeårig medlem i diverse historieforeningen. Hun er medlem i og kontaktperson for Akershus Slottsdansere, opprettet av Akershus Slotts Venner, hvor hun også sitter i styret. Til daglig er hun fengelsbetjent ved Ullersmo landsfengsel. I foreningen har hun særlig vært aktiv i planlegging og gjennomføring av turer og andre arrangementer.
Tlf. 958 37 009 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gro Siri Ognøy Johansen, styremedlem
Gro Siri er leder for MODUS senter for middelaldermusikk. Hun er cand. mag. i musikk og har fordypet seg i middelaldermusikk i Paris. Senteret ved Gro Siri fikk foreningens gangvaktspris i 2007. Hun er styremedlem i NORDEM, et nordisk nettverk for tidligmusikk-arrangører. MODUS har kontor i Saxegården og arrangerer bl.a. Oslo middelaldermusikkdager.
Tlf. 920 81 364 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hege Roaldset, styremedlem (ny)
Hege er historiker og har skrevet hovedoppgave om Mariakirken i Oslo. Hun har vært lektor i historie i videregående skole, har undervist i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo og har vær ansatt ved Universitetet i Stavanger , der hun undervisete både i middelalder- og nyere historie. Nå jobber hun på Universitetet i Oslo som historiedidaktiker.
Tlf. 957 61 076 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bjørn Roar Svensson, styremedlem (ny)
Bjørn er utdannet elektroingeniør, og har arbeidet i NRK, Norsk Data, Telenor og EDB/EVRY. Han driver nå eget firma og tar oppdrag inen IT-industrien. I fritiden er han opptatt av elektronikk, gamle biler og smedarbeid/metallarbeid, samt historie. Han hjelper til med foreningens webside og er veldig glad i foreningens reisevirksomhet.
Tlf. 905 03 646 (m). E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kontakt gjerne styremedlemmene!         

Du er her: Hjem Om Middelalder-Oslo Styremedlemmer