Middelalder-Oslo

Medlemsturer

Mandag 5. juni kl. 17:00 inviteres det til familietur til Gamle Aker kirke

GamleAkerKirkeKunsthistoriker Morten Stige forteller om kirkebygget, Oslos eldste stående bygning 

Oslo pilegrimssenter, kirkens nabo, forteller om middelalderens veifár 

Pil-og-bue-skyting for barn ved foreningens egen instruktør Arne Eriksen 

Mer informasjon om turen og invitasjon til påmelding sendes ut pr. E-post i mai.

Det inviteres til innholdsrik dagstur til Hadeland.

Steinjuset2Vi kjører buss, og vår turleder er kunsthistoriker Morten Stige.

Vi besøker Lunner kirke, Søsterkirkene på Gran, Steinhuset på Gran og Tingelstad gamle kirke, alle fra middelalderen. Vi tar også en tur innom Hadeland folkemuseum. Steinhuset på Gran er kommet i fokus i diskusjonen om hvordan de middelalderske steinbygningen i Oslo så ut. Og søsterkirkene gir et godt eksempel på kirkemurer med og uten utvendig kalkpuss. 

Nikolaikirken på Gran er en treskipet basilika fra 1100-tallet, og trolig inspirert av Hallvardskatedralens form.

 Informasjon om påmelding og pris osv på kommer på E-post og på nett så snart det er klart.  

Turprogrammet er under utarbeidelse. Informasjon om påmelding og pris osv blir kunngjort så snart det er klart. 
 Ragnhild Ljosand
Av det som følger nedenfor, er bare programmet på Orknøyene foreløpig bekreftet. Vår guide der vil være Ragnhild Ljosand (bildet).

Reisearrangør er FRAM Arrangement AS.

Programmet i Skottland er en foreløpig skisse, men vil bli oppdatert straks det foreligger endringer. 

 

 

Du er her: Hjem Aktiviteter Medlemsturer