Middelalder-Oslo

I Magnus Lagabøters bylov for Oslo fra 1276 står det at en «gangvakt» skal se etter farer og varsle når det trengs. Middelalder-Oslo utnevner hvert år en frivillig som har vist slike egenskaper, til årets gangvakt.

Anne Olaissen gangvakt 2019På St. Hallvards dag 15. mai 2019 fikk Kulturetatens Anne Olaisen gangvaktstaven. Men er ikke gangvaktutnevningen egentlig en frivillighetspris. kan en spørre? Hva med dem som er ansatt for å gjøre jobben? Ingen fare, det finnes et tillegg i statuttene: «Ansatte som har vist engasjement hinsides ethvert lønnstrinn kan utnevnes til fullverdig gangvakt».

Og som ansatt «Middelalderbyplansjef» i Kulturetaten, har Anne Olaisen i årevis gjort mye hinsides lønnstrinn og trange budsjetter:
- Laget en glimrende plan om et «Middelalderbelte» for helheten i Middelalderbyen.
- Fått laget en modell i bronse av Olavsklosteret i Ruinparken i forbindelse med konserveringen.
- Fått laget en modell i bronse av Mariakirken ved Vannspeilet og sørget for konservering av ruinen.
- Fått bygget en kopi i full målestokk av middelalderbåten «Vaterland», som ved stabelavløpningen på Vannspeilet 15. juni 2019 ble døpt «Nordild».
Alt dette, sammen med en klokkeklar vilje til det å få til en synlig middelalderby, gjør Anne Olaisen i Kulturetaten til en opplagt gangvakt for Middelalderbyen Oslo!

Kulturetatens «middelalderbyplansjef» Anne Olaisen med hedersbevisningen «gangvaktstaven» foran inngangen til bisperommet i Oslo Ladegård (foto: Leif Gjerland, Middelalder-Oslo).

Begrepet "Middelalderbeltet" ble brukt om Oslos tusenårssted, og forekommer bl a også i "Plan for utvikling av Middelalderbeltet - en del av Oslos Gamleby", som Kulturetaten i Oslo la frem høsten 2011. Middelalderbeltet omfatter området med synlige ruiner fra middelalderen, dvs fra ruinene av Korskirken i nord via Olavsklosterets og St. Hallvardskatedralens ruiner (Minneparken), Oslo Ladegård som ligger på ruinene av Bispeborgen, rester av bispeborgens mur mot nord, Oslo torg (krysset Oslogate- Bispegata), til ruinene av Clemenskirken og Saxegården med middelalderkjeller, og området ned mot vannspeilet, med ruinene av konsgården og Mariakirken. Det vil si at Middelalderbeltet omfatter også det som skal bli Middelalderparken.

rforside9

Middelalder-Oslo mener at følgende temaer er  viktige å avklare gjennom arbeidet med Plan for utvikling av Middelalderbeltet (Byrådssak 162.2/13). Det er allerede satt av kr 6,5 mill for hvert av årene 2014-17 for å gjennomføre tiltak i planen. Middelalder-Oslo vil gå i dialog med Oslo kommune for å sikre at alle detaljer i de arbeider som skal utføres blir i samsvar med hva foreningen ønsker og anser som de beste løsninger. Følgende tiltak er foreslått av Kulturetaten:
1. Utviklings- og oppgraderingsplaner for Minneparken med tre middelalderruiner; Korskirken, Olavsklosteret og St.Hallvardskatedralen.
2. Reetablering av Oslo torg og Bispeallmenningen.
3. Utvikling av Ladegårdshagen med ny inngang, forlengelse av Barokkhagen og tiltak for bispeborgruinen.
4. Utviklings- og oppgraderingsplan for Middelalderparken og dens nærområder. (Tilsvarer Landskapsplan Middelalderparken, se egne sider).

I tillegg ønsker foreningen blant annet å fjerne murer og gjerder rundt Minneparken og se hvordan det kan skapes en åpen park, med fritt innsyn og skråninger mellom dagens bakkeplan og ruinene.

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderbeltet