Middelalder-Oslo

Uttalelser

Landskapsplan for Middelalderparken

Bjrvika Middelalderparken

Det har gått snart to år siden Landskapsplanen ble fremlagt, og vi registrerer at Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten i brev av 29.09.2016 til Jernbaneverket har godkjent planen. Foreningen Middelalder-Oslo finner det passende å vurdere hvordan Landskapsplanen er fulgt opp og gjenta synspunkter fra vår uttalelse i 2015, både der hvor det er usikkert hva som vil bli realisert i planen og der hvor vi mener at planen bør endres. Uttalelsen ble sendt til Jernbaneverket med kopi til Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Kulturbyråden, og til Riksantikvaren i desember 2016.  Les ny uttalelse til Landskapsplan for Middelalderparken Oslo 15.12.2016 her.

Den 23. juni 2015 ga foreningen Middelalder-Oslo sin første uttalelse om Landskapsplan for Middelalderparken i brev til Jernbaneverket, Statens vegvesen, Oslo kommune og Riksantikvaren. Middelalder-Osloarbeider for en god utforming av Oslo torg og Bispegata, og fjerning av bil- og busstrafikk øst for Oslo gate. Vår uttalelse fra 2015 pekte på at planen har mange gode løsninger, bl.a. prinsippet om gjenskaping av middelalderterrenget over den planlagte Follobanekulverten og ned mot Vannspeilet og å ta i bruk Lokomotivverkstedet til kulturformål. Les uttalelsen av 23.06.2015 her.

Støtt oss i arbeidet med å påvirke myndighetene til å ta de riktige avgjørelsene og finansiere den nye Middelalderparken!

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser Landskapsplan for Middelalderparken