Middelalder-Oslo

Velkommen til åpent møte om «nye» Middelalderparken onsdag 6. april fra kl. 18.15 i Halvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gate 3.

Middelalderparken i Oslo blir opp mot dobbelt så stor i kjølvannet av Follobaneutbyggingen. Det grønne byrommet vil bli et av landets viktigste formidlingssteder for middelalderhistorie med unike kulturminner både over og under bakken. Oslo kommune, i samarbeid med Bane NOR og Riksantikvaren (og Norsk Institutt for Kulturminneforskning - NIKU), inviterer interesserte til åpent møte for å dele mer informasjon om hva partene skal bidra med i Middelalderparken. NIKU fortelle om funn og ny kunnskap fra årene med utgraving i kjølvannet av Bane NORs arbeid med Follobaneprosjektet.

Det blir også tid for spørsmål og samtale før vi må forlate Hallvardssalen kl. 20.00

INVITASJON OG PÅMELDING HER.
DEL GJERNE I DERES NETTVERK!

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Oslo kommune, Bane NOR, Riksantikvaren

ByrderByrådet har nå sammen med Riksantikvaren og BaneNor presentert Middelalderparken. Parken blir på 117 mål. Det er positivt at byrådslederen, byutviklingsbyråden og kulturbyråden nå med glede vedkjenner seg Middelalderparken, dens betydning for hele byen og for Østkantens viktige tilgang til Fjordbyen. Dette gir inspirasjon for foreningen Middelalder-Oslo, slik at vi kan  jobbe videre med gjenoppbygninger og viktige innsatser og tiltak i parken!

Søndag 13. mars ble saken presentert av journalist Hilde Lundgaard i Aftenposten - les hele innlegget her.

Bildet: Fra venstre Riksantikvar Hanna Geiran, byrådsleder Raimond Johansen, byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen, byråd for kultur Omar Gamal. Foto: Petter Molaug.

14. mars 2017 intervjuet Østlandssendingen Odd Einar Dørum om Ruters planer for busstrafikk gjennom middelalderbyen.

Les artikkelen her: Bussene må vekk fra middelalder-Oslos hjerte

Middelalderbyen er preget av forandring. Store områder syd for Bispegata er anleggsområde for ny Follobane. Her Jernbaneverkets entreprenører holde på til 2020 eller lengre. I forkant foretar arkeologer fra NIKU utgravninger for å ta vare på og dokumentere levninger fra middelalderen, i form av bl.a. trebygninger og gårdsplasser, gjenstander, matavfall og rester av håndverk. Ved Nikolaikirken er 120 graver gravd ut og skjelettene tatt vare på. Foreningen Middelalder-Oslo arbeider aktivt for at levningene fra middelalderen som skal være en viktig premissgiver for de store arbeidene som nå finner sted, både ved at synlige ruiner blir ivaretatt, at tidligere fjernete bygninger blir markert og at middelalderterrenget blir rekonstruert, fra bebyggelsen inntil Oslo gate og ned til Vannspeilet.
Landskapsplan omrSelve Bispegata skal også gjøres om, og Middelalder-Oslo slåss for at gaten skal gjøres så smal som mulig og at Oslo torg skal realiseres. Øverste del av Bispegata må også slippe busstrafikken, i tillegg til at privatbilene ikke skal kunne kjøre her, slik det alt er enighet om.

Det er på oppdrag fra Jernbaneverket og i samarbeide med Oslo kommune utarbeidet en Landskapsplan for området fra Ruinparken i nord til Maiakirken i syd. Denne planen vil foreningen Middelalder-Oslo uttale seg om når den blir offentliggjort.

Middelalder-Oslo ønsker at det skal legges til rette for besøkende til Middelalderparken med informasjon om middelalderbyen, markering av gateløp og andre strukturer, gjenåpning av Alnaelva, utvidelse av vannspeilet mot nord og rekonstruksjon av sjøboder ved vannspeilet og av en middelalder bygård. Vi ønsker også at det blir realisert utstillinger med gjenstander fra middelalderbyen og informasjon om hvordan livet kan ha vært i middelalderens Oslo. Nytt Kulturhistorisk museum kommer dessverre ikke til Gamlebyen.

28. august 2013, som en del av Middelalder-Oslos middelalderuke, ble Erik Schia plass offisielt innviet. Plassen ligger i det trekantete området mellom Oslo gate, Kanslergata og Saxegårdsgata, nær Geitabru. Den er ikke flat, men med trappeavsatser ned mot ruinen av Clemenskirken.

Arrangementet 28. august ble meget vellykket, med ca. 80 personer til stedet. Det var avduking av gateskiltene og taler av Helge Winsvold, Egil Mikkelsen, Leif Gjerland og Liv Keller. Det var fremføring av middelaldermusikk ved  Gro Siri Johansn fra Modus Senter for Middelaldermusikk. Etter avduking og taler tok Petter Molaug de fremmøtte på en tur i middelalderbyen hvor Erik Schias arbeid, initiativer og utgravningsprosjekter ble formidlet. Rundturen endte i Ladegårdshagen. Randi Nagelhus uttrykte stor takknemlighet for arrangementet og for at det var blitt et fysisk minnesmerke over Erik Schia og hans store innsats for Oslo middelalderby og kunnskapen om denne.

Du er her: Hjem Hva vi vil Handlingsplan Innhold Oslo middelalderby i dag