Middelalder-Oslo

GangvaktstavHvert år på St. Hallvards dag den 15. mai deler interesseforeningen Middelalder-Oslo ut heders­bevisningen Årets gangvakt til en person eller institusjon som har arbei­det for Oslos middelalder på en måte som er i tråd med foreningens formål. I 2020 er prisen ikke delt ut ennå pga. koronarestriksjonene og avlyst St.Hallvardsdag-arrangement. Gangvaktsprisen for 2020 vil bli utdelt ved et arrangement etter sommeren. 

Tidligere gangvakter er tegneren Karl-Fredrik Keller som den første. Så fulgte middelaldermusikeren Sverre Jensen, arkeologen Erik Schia (posthumt), NRK-medar­beider Gøril Strømholm , informasjonssjef og foreningsaktivist Leif Gjerland, for­fatter og tidligere foreningsleder Torill Thorstad Hauger, Lade­gårdens Middelalderkontor ved Ann Katrin Olsen og Anne Louise Lien, sogne­prest ved Oslo Domkirke og kirke­historiker Karl Gervin, avdelingsleder ved Forsvarsmuseet og konservator for Akershus festning Harald Moberg, lektor, lokalhistoriker, bypatriot og ivrig omviser i Middelal­der­byen Erik Oluf Melvold, Kongshirden av 1308 Akershus, mangeårig leder for Interesseforeningen avdelingsleder Lill Heidi Opsahl, Modus senter for middelaldermusikk ved Gro Siri Johansen, leder for Gamle Oslo servicesentral Ulf Gul­brandsen, sangeren, musikeren, middelalder­entusiasten og Gamleby­aktivisten Øyonn Groven Myhren, i 2011 Kjell Veivåg, kommunalpolitiker, initiativtaker til markeringen av Oslo torg og tidligere formann i foreningen, i 2012 Ola Marstein, mangeårig leder av Oslo middelalderfestival, tidligere lege ved Oslo Hospital, i 2013 middelalderhistoriker Bjørn Bandlien som initiativtaker og redaktør for boka Eufemia - Oslos middelalderdronning, som Middelalder-Oslo ga ut til 700-årsdagen for dronning Eufemias død, i 2014 Per Ditlef-Simonsen, tidligere ordfører og trofast støttespiller for middelalderbyen Oslo (prisen ble utdelt 31/8), i 2015 gikk prisen til leder av Oslo ELveforum Are Eriksen og i 2016 til Anne Wenche Ore for hennes mangeårige innsats i foreningen Middelalder-Oslo; i 2017 gikk den til Trond Bjørgan, tidligere vegsjef i Oslo, for arbeidet med å legge gjenomgangstrafikken utenom middelalderbyen, og i 2018 var det Sissel Rønbeck, tidligere statsråd, som fikk prisen for sitt mangeårige arbeid med å synliggjøre og få fram helheten i Oslo middelalderby. På St. Hallvards dag 15. mai 2019 fikk Kulturetatens Anne Olaisen gangvaktstaven. Som ansatt «Middelalderbyplansjef» i Kulturetaten har Anne Olaisen i årevis gjort mye hinsides lønnstrinn og trange budsjetter:
- Laget en glimrende plan om et «Middelalderbelte» for helheten i Middelalderbyen.
- Fått laget en modell i bronse av Olavsklosteret i Ruinparken i forbindelse med konserveringen.
- Fått laget en modell i bronse av Mariakirken ved Vannspeilet og sørget for konservering av ruinen.
- Fått bygget en kopi i full målestokk av middelalderbåten «Vaterland», som ved stabelavløpningen på Vannspeilet 15. juni 2019 ble døpt «Nordild».
Alt dette, sammen med en klokkeklar vilje til det å få til en synlig middelalderby, gjør Anne Olaisen i Kulturetaten til en opplagt gangvakt for Middelalderbyen Oslo!   Gangvaktsprisen for 2020 ble tildelt Ole Kristian Høisæther, som fikk prisen for sin mangeårige innsats for Oslos historie. Høisæther er leder av Oslo Byes Vel, og har utgitt bok om St. Hallvard, Oslos skytshelgen. Prisen ble overrakt under Middelalder-uka 2020.

Forslag til hvem som bør bli neste års gangvakt kan sendes til styremedlemmer i Middelalder-Oslo. Kontaktadresser finnes i oversikten over styret.

Middelalder-Oslos styre 2022

Odd Einar Dørum, styreleder. Gjenvalgt for 2 år i 2022.
Odd Einar er 1. varamedlem i Oslo bystyre for Venstre. Han er leder av Holocaust-senterets venneforening og er engasjert i ulike historiske emneområder. Han har en brennende interesse for Oslo og byens historiske røtter og var i sin tid en av politikerne som sterkest ønsket å feire Oslos 1000-årsjubileum i år 2000.
Tlf. 975 54 940, E-post oe.dorum (at) gmail.com

Petter B. Molaug, styremedlem, nestleder, sekretær og redaktør av medlemsbladet.  Gjenvalgt for 2 år i 2022.
Petter er redaktør for Middelalder-Oslo. Han har som arkeolog drevet utgravninger i Middelalderbyen i Oslo fra 1970 til 2014. Han har arbeidet som forsker i NIKU, Norsk institutt for Kulturminneforskning frem til 2015 da han gikk av med pensjon.
Tlf. 936 33 615, E-post: pbmolaug (at) gmail.com

Jorun Hermansen, styremedlem og webredaktør.Gjenvalgt for 2 år i 2022.
Jorun er folklorist med mange års erfaring fra integreringsfeltet, sist som seniorrådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Foruten styrevervet i foreningen er hun også styremedlem i Norsk Folkeminnelag og redaktør for tidsskriftet Folkeminner. I Middelalder-Oslo er hun webredaktør for www.middelalder.no, sender ut informasjon til medlemmene via e-post og bistår ved arrangementer og turer.
Tlf. 920 59 353, E-post: jorun.hermansen (at) gmail.com

Anne Marit Holø, styremedlem og dugnadsansvarlig. Gjenvalgt for 2 år i 2021.
Anne Marit er svært historieinteressert og har vært mangeårig medlem i diverse historieforeninger. Hun er medlem i og kontaktperson for Akershus Slottsdansere, opprettet av Akershus Slotts Venner, hvor hun også sitter i styret. Til daglig er hun fengelsbetjent ved Ullersmo landsfengsel. I foreningen har hun særlig vært aktiv i planlegging og gjennomføring av turer og arrangementer.
Tlf. 958 37 009, E-post: amholoe (at) hotmail.com

Bjørn Roar Svensson, styremedlem, ansvarlig for medlemsregister og det tekniske på hjemmesiden. Gjenvalgt for 2 år i 2021.
Bjørn er utdannet elektroingeniør, og har arbeidet i NRK, Norsk Data, Telenor og EDB/EVRY. Han er nå pensjonist. I fritiden er han opptatt av elektronikk, gamle biler og smedarbeid/metallarbeid, samt historie.
Tlf. 905 03 646, E-post: brsv (at) nand.no

Gro Siri Ognøy Johansen, styremedlem. Gjenvalgt for 2 år i 2021.
Gro Siri er leder for MODUS senter for middelaldermusikk. Hun er cand. mag. i musikk og har fordypet seg i middelaldermusikk i Paris. Senteret ved Gro Siri fikk foreningens gangvaktspris i 2007. Hun er styremedlem i Oslo Musikkråd. MODUS holder til i MODUS-huset, ved siden av Saxegården. MODUS arrangerer konserter, seminarer og Eufemiadagene.
Tlf. 920 81 364, E-post: grosiriognoy (at) gmail.com

Hege Roaldset, styremedlem og turansvarlig. Gjenvalgt for 2 år i 2021.
Hege er historiker og har skrevet hovedoppgave om Mariakirken i Oslo. Hun har vært lektor i historie i videregående skole, har undervist i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo og har vær ansatt ved Universitetet i Stavanger, der hun underviste både i middelalder- og nyere historie. Nå jobber hun på Universitetet i Oslo som historiedidaktiker.
Tlf. 957 61 076, E-post: hegeroaldset (at) hotmail.com

Torill M. Våge, styremedlem og styrets representant i FAMARR/Familiearrangementer. Gjenvalgt for 2 år i 2022.
Torill er ansatt i Kulturdepartementet. Hun har vært medlem av dugnadsgjengen i foreningen og var sterkt engasjert i barneklubben Middelalderbyens barn, som nå er gått over til å lage arrangementer for barnefamilier, FAMARR. Hun er nå styrets representant i programkomiteen for FAMARR.
Tlf. 452 44 662, E-post: torillmv (at) start.no

Karoline Kjesrud, styremedlem. Gjenvalgt for 2 år i 2021.
Karoline er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum. Hun har tverrfaglig bakgrunn med norrøn filologi, kunsthistorie og kulturhistorie.
Tlf. 918 29 094, E-post: karoline.kjesrud (at) khm.uio.no 

Are Vidar Boye Hansen, styremedlem. Gjenvalgt for 2 år i 2021.
Are spiller lutt i middelaldermusikkgruppa Schola Instrumentalis og synger i Schola St. Hallvard. Han er også meget interessert i runer. Boye Hansen er utdannet astronom, jobber som realfaglektor på Akademiet i Oslo og er styremedlem i Norsk astronomisk selskap.
Mobiltlf: 950 41 004, E-post: are.hansen (at) akademiet.no

Kontakt gjerne styremedlemmene!         

Middelalder-Oslo (tidligere: Interesse-foreningen Oslos Middelalder) ble stiftet i 1995 og har ca. 600 betalende medlemmer. Foreningens fanesak har siden stiftelsen vært å realisere Oslo Middelalderby, påvirke den politiske beslutningsprosessen og virke for at Oslos genuine middelalderarv fremstår maksimalt synlig og tilgjengelig i all planlegging og politisk prioritering. Ønsket er at hele Oslo Middelalderby vil bli en stor attraksjon for Oslo. Alle som synes det er viktig å ta vare på Oslos middelalderarv er velkommen som medlem!

Foreningen har siden starten arbeidet aktivt med å spre entusiasme og interesse for Oslos middelalderhistorie. Foreningen har tatt initiativ til en lang rekke arrangementer hvor de verdifulle middelalderområdene står i fokus. Foreningen er blant annet medarrangør av St. Hallvards dag 15. mai til minne om Oslos skytshelgen. Vi stiller med mannskap i middelalderklær i forbindelse med arrangementet og er med på forberedelsene.

Årets gangvakt er en ærespris som deles ut av Middelalder-Oslo hvert år på St. Hallvards dag til en person eller organisasjon som har arbeidet for Oslos middelalder på en måte som er i tråd med foreningens formål. Les mer om hvem som har mottatt æresprisen "Årets gangvakt" under Gangvaktprisen.

Foreningen Middelalder-Oslo har fire faste arrangementer årlig: St. Hallvards dag 15. mai (medarrangør), Oslo Middelalderfestival andre helg i juni (medarrangør), Middelalderuka sist i august og Eufemiaaften siste søndag før advent. I tillegg arrangeres det medlemsmøter med foredrag og konserter, byvandringer, møter, kurs og dugnader.

Hver sommer inviterer Middelalder-Oslo til en ukestur til interessante reisemål (se Medlemsturer), samt en dagstur om våren og en to-dagerstur om høsten. Ikke minst driver foreningen påvirkningsarbeide ovenfor Oslo kommune og Staten. Medlemsbladet Middelalder-Oslo kommer ut to ganger i året. I tillegg holder vi kontakt med medlemmene ved medlemsbrev vår og høst, og telefon og epost ved behov.

Foreningens formål:

  1. SYNLIGGJØRE ved å påpeke verdien av, og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og-tradisjoner.
  2. PÅVIRKE ved å virke for at Oslos genuine middelalderarv skal framstå som maksimalt synlig og tilgjengelig som et resultat av politiske prioriteringer.
  3. ORGANISERE ved aktivt å ta initiativ til og delta i tiltak som fremmer disse målene.

Medlemsskap i foreningen koster kr. 300 pr.år. Bankkontonr. 5010.05.67498.

Du kan melde deg inn her. 

Foreningens postadresse er:

Middelalder-Oslo, Pb 558, Sentrum, 0105 Oslo. 
Tlf. sekretær 975 37 255
E-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

For melding om adresseendring: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Du er her: Hjem Hva vi vil Handlingsplan Innhold Hva er Middelalder-Oslo