Middelalder-Oslo

Annet

Torill holder apellTorill Thorstad Hauger, foreningen Middelalder-Oslos første leder, er gått bort. Vi minnes henne med dyp takknemlighet og stort vemod. Foreningens initiativtager og pådriver, Leif Gjerland, skriver:

Takk til Torill

Foreningens første leder er død, nå er Torill Thorstad Hauger bare blant oss som et varmt og sterkt minne. Hun var den som alltid glødet over andres ideer og som øste av sine egne, sa alltid ja og tenkte ut gode løsninger. Uten Torills entusiasme og tro på det vi skulle gjøre, hadde vi ikke raskt greid å bygge en så sterk organisasjon.

På ekstraordinært årsmøte mandag 28. april ble Odd Einar Dørum valgt til ny leder av foreningen.

Middelalderbyen og Bjørvika gir en reise i tid

-I foreningens arbeid ser jeg for meg tre klare siktemål som peker seg ut, sier Odd Einar Dørum etter valget som styreleder:

-For det første skal vi understreke for Oslos politikere hva som må være det styrende grepet i utviklingen av denne del av hovedstaden: fra de splitter nye byggene i Dronning Eufemias gate til middelalderbyen kan byens innbyggere på noen få meter gjøre en reise i tid fra det aller mest moderne til middelalderen, i aksen fra Dronning Eufemias gate til Bispegata. Dette er en viktig måte å understreke visjonene i oppropet fra byhistorikeren Leif Gjerland som har fått støtte fra mange. På denne måten kan det nyeste Oslo og middelalderen stå frem side om side hver med sitt ansikt. Når en slik visjon legges til grunn, vil arbeidet for middelalderbyen vinne desto større berettigelse og det vil bli desto mer forståelig og meningsfylt.

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaktør for hjemmesiden: Jorun Hermansen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaktør for medlemsbladet Middelalder-Oslo: Petter Molaug, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Postadresse: Middelalder-Oslo, Postboks 558 Sentrum, 0105 Oslo

Kontonummer: 5010 05 67498 

Organisasjonsnummer: 985 186 626

 

 

 

– en borg fra overgangen mellom hedensk og kristen tidEketorp modell
Tekst og bilder: Wenche Frølich

Da jeg reiste til Øland i sommer var jeg slett ikke klar over at jeg hadde kommet til ”Borgenes Øy”. Øland som ligger bare en bro fra Kalmar, er en lang og smal øy som for mange er kjent for sine åpne Alvarområder. Alvaret er flate marker av kalkheller og som før var dekket med trær. Men for å få brensel under den værharde vinteren ble trærne hugget ned, og Alvaret ble kjent som åpne områder som nesten helt manglet trær. Nå begynner trærne igjen forsiktig å dukke opp. Ettersom Øland er så flat og har et så åpent landskap, kan fortidsminner sees tydelig og man skjønner at denne øya er et av Nordens mest fortidsrike landskaper. De fleste av øyas synlige fortidsminner stammer fra jernalderen (500 f Kr -1050 e Kr) som var Øland virkelige glansperiode. På denne tiden var folket på øya et reisende folk og de hadde kontakter med land både i syd- og sydøstre Europa.

Middelalderuken 2012 var meget vellykket. Spesielt vil vi fremheve fredag 31/8 som ført oss rett inn i Oslos historie i Håkon V Magnussons tid, tidlig på 1300-tallet.

Erikskrniken seglTekst: Petter B. Molaug

31. august er dagen da Oslo ble ble utpekt som hovedstad i Norge. Prosten i Maria­kirken skulle også være kansler og leder for kongens råde, bestemte kong Håkon 5. i 1314. Og denne ordningen skulle vare til evig tid. Håkon hadde alt som hertug eta­blerte seg med sitt embedsverk i Oslo, og dette fortsatte i 1299 da han ble konge. Dette betød ikke at kongen alltid var i Oslo. Han var stadig på reisefot og til­brakte ofte vinteren andre steder, særlig i Bergen og Tønsberg. Kansler og kongens fremste rådgiver helt fra 1293 var nettopp prosten i Mariakirken. Han het magister Åke. I 1314 døde han, og det måtte velges en ny. Kong Håkon må ha vært godt for­nøyd med ordningen og ønsket og styrke den og Oslos stilling som kongelig makt­sentrum. I Oslo lot han reise den sterke borgen på Akersneset. Han utvidet også den gamle Mariakirken med et nytt stort kor og to store vesttårn. Kirken ble konge­lig kapell og ble innrettet som gravkirke for kongsætten.

Håkon Vs segl: Secretum Haquini Dei Gra(tia) Regis Norwegie. Tegning fra 1800-tallet.

Du er her: Hjem Innhold Annet