Middelalder-Oslo

Annet

HistherGangvaktÅRETS GANGVAKT for 2020 ble Ole Rikard Høisæther,

som fikk Gangvaktsprisen overrakt i forbindelse med den første foredragskvelden i Middelalder-uka, tirsdag 25. august.

Ole Rikard Høisæther er leder av Oslo Byes Vel, og har i år utgitt bok om St. Hallvard, Oslos skytshelgen. Han tildeles prisen for sin mangeårige innsats for Oslos historie.

I medlemsbrevet 14.august fulgte det med en purregiro til de medlemmene som ikke hadde betalt kontingent for 2020. Dessverre har formuleringen i medlemsbrevet om kontingentbetaling vært egnet til å misforstå..

I brevet stod det: "Vi har ikke registrert at du har betalt årskontingenten for 2020 dersom du har fått bankgiroblankett sammen med medlemsbrevet."
Alle de som hadde betalt, fikk medlemsbrevet med samme tekst, men uten bankgiroblankett. Bare de som ikke hadde betalt, fikk en bankgiroblankett med tekst vedlagt medlemsbrevet.

Mange har oppfattet det slik at de hadde glemt å betale, og har henvendt seg til oss om dette. Foreningen Middelalder-Oslo beklager at formuleringen vår har ført til misforståelser, og vi lover å skjerpe oss på språkføringen for fremtiden!

Foreningen Middelalder-Oslo mottar ingen offentlig støtte. Styrets medlemmer gjør som kjent arbeidet uten godtgjørelse, og medlemskontingenten er vår viktigste inntektskilde til drift og til foreningens arrangementer, medlemsblad, utsendelser og annet. 

Medlemstallet vårt har økt jevnt og trutt de siste årene, og foreningen Middelalder-Oslo har pr nå 772 medlemmer. Over 92% av disse har betalt medlemskontingenten for 2020.  Det er vi veldig glade for - takk skal dere ha!

Middelalderbyens barnVår nye barneklubb Middelalderbyens Barn har som motto «LÆRE – LESE – LEKE – LE». Les mer om den nye klubben her.           
Årsavgiften er 100 kr. Barn kan ikke melde seg inn selv, men må meldes inn av foreldre eller besteforeldre. Innmelding skjer ved å fylle ut skjemaet som ligger til høyre på denne nettsiden.  Etter at barnet har fått en velkomstsending med medlemskort og informasjon, vil meldinger om familesamlinger og andre arrangementer sendes via foreldrenes e-post. Se KLUBBNYTT nr 1 her.

En dg i Herrens forgrdEN DAG I HERRENS FORGÅRDER.
Med munkene på Hovedøya 1. august 1197 

I denne juvelen av en bok tar Karl Gervin oss lesere med gjennom cisterciensermunkenes døgnrytme med tidebønner og arbeidsoppgaver.  Karl Gervin skriver på en lettfattelig måte. Han forklarer oss hvordan klosterets bygningsmasse var inndelt, hva de spiste og hvilke regler de overholdt. Regler som var finpusset med detaljerte forskrifter for alle sider ved livet de levde. Dette ville ha møtt oss som gjester uansett hvilket kloster fra Cistercienserordenen, grunnlagt av Bernard av Citeaux, vi ville ha besøkt  på denne tiden i Europa.  Troen var nært sammenknyttet med folks hverdagsliv og bandt vårt land sammen med resten av kristendommen via felles tradisjoner.
Boken inneholder en rekke illustrasjoner og sitater som middelalderens mennesker ville ha gjenkjent, og  som ville vært en naturlig del av deres hverdag. Det gir grunn til ettertanke, også i 2019.

Omtale ved Anne Marit Holø

Anne WencheAnne-Wenche Ore 24.03.1928-07.01.2019

På St. Hallvards dag i 2016 fikk Anne-Wenche foreningen Middelalder-Oslos hederspris, Gangvaktstaven. Den var meget vel fortjent. Hun fikk den for langt, trofast og verdifullt virke i foreningen og for oppgavene som er sentrale for den. Hun var styremedlem fra 2001 frem til årsmøtet i 2016. Hun var alt pensjonist da hun kom inn i styret, etter en lang arbeidskarriere i administrasjonen ved Universitetet i Oslo. Men hun var full av virketrang. Hun var bl.a. sentral i Vindern historielag. I Middelalder-Oslo har hun vært kasserer, turansvarlig og en ressursperson ved møter og medlemsturer i hele denne perioden. Hennes gode humør, hennes optimisme og arbeidskraft har hatt stor betydning for foreningens arbeid. Hun sa sjelden nei. Men hun sa også fra når det var noe hun mente var galt eller kunne gjøres bedre. Hun hadde et skarpt hode og syntes det var dumt når beina i de siste årene ikke ville spille med på laget.

Et symbol vil bli stående igjen etter Anne-Wenche, nemlig hennes "nervekaker" etter oppskrift av Hildegard von Bingen til forening0ens årlige arrangement "nullte" søndag i advent, Eufemia-aften.  Andre har i 2018 bakt kakene etter den samme oppskriften. Slik vil det være ved alle Eufemia-aftener i årene fremover. Nervekakene vil hjelpe oss til å minnes Anne-Wenche og alt det hun har gjort for foreningen Middelalder-Oslo og de sakene vi har arbeidet for.

Anne-Wenche bisettes i Nye kapell på Vestre gravlund  mandag 21. januar.2019  kl 14.30. Vi beklager  at det tidligere har vært oppgitt et annet klokkeslett.

Du er her: Hjem Innhold Annet