Middelalder-Oslo

Erik Schias plass

Arkeolog Erik Schia er det mennesket vi aller mest kan takke for at Oslos middelalderby har blitt løftet fram, at vi har fått vannspeilet og middelalderpark. Dessverre fikk han selv aldri oppleve dette, da han tragisk døde under arbeid i området i 1993, bare 46 år gammel. Han skulle ta noen bilder fra taket av noen jernbanevogner, og kom trolig for nært noen strømførende ledninger.

Allerede i 1973 fikk han ansvaret for Riksantikvarens utgravningskontor for Oslo. Han ledet en lang rekke viktige utgravninger som kastet nytt lys over livet i middelalderbyen. Han gav ut den populærvitenskapelige boken «Oslo innerst i Viken» to år før sin død, og var nesten ferdig med praktboken «Middelalderbyen i Oslo». Boken ble utgitt etter hans død.

La oss være stolte av byen vår!

Oslo bystyre vedtok for et par år siden at vi skulle feire at kong Håkon 5. Magnusson 31. august 1314 erklærte at Oslo skulle være Norges hovedstad til evig tid. Men en del historikere og fagfolk argumenterer sterkt for at vi ikke har noen rett til å ha en slik feiring. Det har vært en debatt om dette i mediene.

Jeg skal ikke gå inn på det faglige innholdet i denne diskusjonen, utover at begge sider har gode poeng: etter kong Håkon 5.s død hadde vi ikke lenger noen rene norske monarker, etter hvert befant vår hovedstad seg i København. Men Oslo var i de følgende 500 årene monarkenes regentby i Norge. For vår grunnlovgivende forsamling i 1814 var Oslo det naturlige valg som hovedstad. Mitt viktigste poeng er: Hvorfor kan vi ikke få feire vår egen by? Hvorfor skal vi ikke markere viktige milepeler for byen vår?

Jernbanen gjennom middelalderparken

Jernbaneverket har nå i flere år arbeidet med planene om å føre den kommende Follobanen gjennom Gamlebyen. Etter mange runder og alternativer går de nå inn for å føre 4 jernbanespor, både Østfold­banen og den nye Follobanen, gjennom Klypen - skjæringa som går tvers gjennom middelalderbyen bak Lokomotivverkstedet og Borgen, så nært sistnevnte at denne må rives. I Klypen-skjæringa ble alle fornmin­ner utradert for 130 år siden, det er derfor liten konflikt med arkeologiske interesser at sporene legges her. Det er også klart at alle 4 sporene skal gå i lukket kulvert. Dermed kan Middelalderparken få arealer oppå kulverten. Dette forslaget får varm støtte fra Riksantikvaren. Det kommer ikke i konflikt med Ladegården, Oslo Torg og Hallvardskirken. Og det åpner for en helhetlig middelalderby. 

Oslo Torg – et veikryss i 1000 år. Skal dette torget på nytt bli kvalt?

Bystyret vedtok enstemmig 27.01.2010 å gjenskape Oslo torg øverst i Bispegata og opp mot Oslo gate. Likevel ser vi nå at kampen for å gjenopprette Oslos sentrale møteplass i 600 år, blir vår forenings vik­tigste sak. Oslo Torg har blitt nedlagt eller ødelagt i 3 faser. Nå truer en 4. fase.

Velviljen for Middelalderbyen er stor

I forrige Middelaldernytt skrev vi om 2 gode vedtak i bystyret: Oslo Torg skal reetableres, og det skal utredes trikkering rundt middelalderbyen. Det er et alternativ til den planlagte nye trikketraséen opp Dronning Eufemias gate, som er planlagt opp forbi Ladegården og i en sving midt på Oslo Torg. Selv om Oslo Torg var byens viktigste markedsplass og møtested i mer enn 600 år, var torget beskjedent i størrelse. En ny trikkelinje her vi helt dominere torget. Det er også konsensus om at tung buss- og biltrafikk er uforenlig med en helhetlig middelalderby.

Du er her: Hjem Lederartikler