Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 2 2018

Havnemiljø – i Middelalder-Oslo

Foreningen løfter nå innsatsen for å få til et havnemiljø i middelalderbyen snarest mulig. Da vi presenterte 10 nye skritt og 1 god idé først for Kulturetaten og så for kulturbyråden i mars i år, var tenkningen og forslagene om havnemiljø sterkt fram­me. 

Vi var og er sterkt inspirert av Kultur­etatens og Anne Olaissens innsats for å få bygd en middelalderbåt ved Vannspeilet i Middelalderparken. Vi er praktiske og tenker båt trenger brygge og båt trenger naust. Når båten er klar i 2019, bør forbe­redelsene til brygge og naust være i gang. Og deretter bør det kunne reises sjøboder.

Årene bør være 2019, 2020 og 2021. Dette kan skje i den delen av Middelalderparken som ikke berøres av arbeidene med kulver­ten for Follobanen som etter planene skal være fullført i slutten av 2021. Vi forstår at Kulturetaten og kommunen må være sentrale for å videreføre klok inspirasjon fra byggingen av båten og fra planene om Middelalderbeltet. I 10 nye skritt og 1 god idé anslo vi kostnaden for brygge til ca. 350.000 kroner og naust til ca. 1,2 millio­ner kroner. Sjøbodene anslo vi til ca. 4,8 millioner til sammen. Det billigste av dette er brygge og naust. Klarer vi å tenke dug­nad, kan penger rekke langt. Klarer vi å tenke kulturetat, kommune og frivillige organisasjoner, vil vi sikkert finne spleise­lag som klarer 1,55 millioner i 2019.

Kulturetaten har gitt oss ytterligere inspira­sjon ved Mariakirkemodellen som ble presentert ved de ferdigkonserverte ruinene i september. Her var det i tillegg bredt of­fent­lig nærvær ved etaten, byråden, Riks­an­tikvaren og Klima- og miljødeparte­mentet. Et annet sted i bladet er forslaget til havnemiljø omtalt og presentert med en ny tegning fra Karl-Fredrik Keller.

Vi opplever at det er en voksende tverr­poli­tisk sympati for middelalderbyen i bystyret og at vi har en engasjert kultur­byråd. Det er også på denne bakgrunnen vi tar initiativ for å få til et middelalder havnemiljø i middelalderbyen.

Odd Einar Dørum

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 2 2018