Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 1 2018

Levende by – levende historie

I 2024 kan Oslo feire to jubiléer. Det er 400-årsjubileet for at middelalderbyen brant, ble flyttet under murene på Akershus og fikk navnet Christiania. Og det er 100- årsjubileet for at Kristiania feiret at byen på nytt fra 1/1 1925 skulle ta tilbake navnet Oslo.

Vil vi ha den konsentrerte byhistorien, kan vi få den på ca. 1,5 km fra Oslo Torg, gjennom Bispegata, Dronning Eufemias gate og Prinsens gate eller fra Middelal-derbyen gjennom den moderne byen i Bjørvika til Kvadraturen. Foreningen, i samarbeid med venner og allierte, la i fjor fram Framtidsbildet med ca. 50 forslag om fysiske tiltak og aktiviteter for å synlig-gjøre Middelalderbyen i Oslo. I mars i år har vi lagt fram 10 forslag og en god idé for Kulturetaten og kulturbyråden for å vise tiltak som kan ta tilbake Oslo Torg, vise veiene fram til den historiske byen og gjenoppbygge et bygningsmiljø ved Vannspeilet i Middelalderparken. Vi forbereder nå også å kunne presentere de samme idéene for landets kulturminister.

Vi tenker at byjubiléene gir en flott mulig-het til både å synliggjøre og gjennomføre tiltak som forener en moderne levende by med dens egen historie i middelalderbyen, det opprinnelige Oslo. Idéene og tiltakene vi fremmer er beskrevet inne i bladet. Vi opplever at Oslo bystyres behandling av reguleringsplanen for Oslo Torg/Bispegata 20. desember 2017 var en bekreftelse på en tverrpolitisk vilje til å gjøre Middelalder-byen til en felles sak for Oslo. Det er denne viljen vi nå følger opp med de 10 forsla-gene. 5 av forslagene er våre egne, 5 er andres som vi heier på. Vi heier bl.a. på Kulturetatens arbeid med å fullføre et informasjonssenter for Middelalderbyen i Ladegårdens nordfløy, og vi heier på en idé om å lage et bredt idéverksted for bruk og videreutvikling av Lokomotivverkstedet i Middelalderparken.

Vi har beregnet at byen for ca. 100 millioner kroner til sammen, fordelt på årene fra nå og til og med 2024 kan gjennomføre tiltakene i våre forslag for byjubiléene i 2024 - eller ca. 16 millioner kroner i hvert av årene.

For å kunne lage den levende historien i den moderne byen trenger vi støtte. Den enkleste måten er å melde seg inn i foreningen. Vi trenger denne støtten for å kunne bidra sterkere til dugnaden som skal gi oss levende historie i en levende by.

Odd Einar Dørum

 

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 1 2018