Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 2 2017

Nå står det om Oslo torg!

Bystyret skal før jul behandle reguleringsplanen for Bispegata og Oslo torg. Det er flere positive forhold ved planen. Ifølge denne skal Hallvardskatedralen komme til sin rett. Betongtildekkingen av sørveggen skal fjernes slik at vi vil kunne se hele om-risset av katedralen. Oslo Torg skal etableres i oppfølgingen av det enstemmige bystyrevedtaket i 2010. Utfordringen er fortsatt de 4 bussrutene som krysser torget i Bispegata og som bruker Bispegata mellom Oslo gate og St. Halvards gate.

Middelalder-Oslo, med støtte bl. a. fra alle historielag i Oslo, krever at bussene ikke lenger skal krysse Torget eller gå i Bispegata. Middelalder-Oslo har forelagt en skisse for kommunale myndigheter der Torget gjenopprettes og der Bispegata mellom Oslo gate og St Halvards gate stenges for buss (i tillegg til privatbil som ligger i forslaget fra byrådet).

Byrådet har et langt stykke på vei anerkjent middelalderbyen i sine kommentarer til reguleringsplanen. Det sier at bussene ikke kan fjernes nå, men at det er et mål å redusere, og om mulig fjerne busstrafikken helt. I saken venter de på saklige innspill på dette innen utgangen av 2018.

Foreningen har framsendt et alternativ for de 4 busslinjene som i dag går i Bispegata og krysser Oslo torg. Vårt alternativ vil helt fjerne disse. bussene fra både Bispegata og Oslo Torg. Denne tenkningen har fått full støtte fra tidligere vegsjef i Oslo Trond Bjørgan som også var sporvegsdirektør. Bjørgan har igjen fått støtte fra tidligere byrådsleder Rune Gerhardsen, tidligere ordfører Per Ditlev-Simonsen, tidligere byplansjef Sven Meinich og tidligere samferdselsminister Sissel Rønbeck. Vi vet fra før at det er bred vilje i det politiske miljøet som har brakt oss dit vi er i Middelalderbyen i dag. Rønbeck/Bjørgan fikk revet Loenga bru i 1996 for bl.a. å få frem Klemenskirkens ruiner og sikre bo-miljøet. Gerhardsen/Ditlev-Simonsen sikret kjøpet av Middelalderparken, fikk fjernet jernbanesporene rundt Mariakirkens ruiner og ga oss Vannspeilet med middelalderens vannlinje.

 Foreningen vil det kommende året følge to hovedspor: 1. Vise betydningen av Oslo Torg og 2. Vise alternativ til busstraséer gjennom Oslo Torg, Middelalderbyens nav.

Vedr. punkt 1 startet vi 5/10 der foreningen med sine faglige og politiske støttespillere presenterte tenkningen om bussfritt Oslo Torg. Vi vil fortsette i november og desember og siden en gang i måneden gjennom hele 2018. Vi håper medlemmer og venner støtter opp om disse markeringene.

Vedr. punkt 2 vil Bjørgan lede det saklige arbeidet om bussalternativene.

La oss huske veien så langt:

1. Gangbru fra Saxegården til Mariakirkens ruiner anlagt i 1993 (fjernet nå pga. arbeidene med Follobanen, men blir erstattet av nyanlagt terreng over kulverten i 2021).

2. Loenga motorvegbru rives i 1996.

3. Området for Middelalderparken kjøpes i 1996 og utbygges med Vannspeilet til 1000-årsjubileet for byen i år 2000.

4. Oslo Torg vedtas gjennomrettet ved bystyrevedtak i 2010.

5. Alle partienes topper på bystyrelistene i 2015 slutter seg til visjonen om Nordens Pompeii og at hensynet til Middelalderbyen skal veie tyngst i forhold til andre hensyn innen området.

6. Den samme grunnholdningen om Middelalderbyen gjentas av sentrale personer på partienes stortingslister i Oslo i 2017.

Nå skal vi fortsette sammen med venner og allierte for å få til et bussfritt Oslo Torg!

I denne utgaven av medlemsbladet presenterer vi to viktige grep for å sikre utviklingen av Middelalderbyen som naboen vegg i vegg med den moderne byen i Bjørvika.

Odd Einar Dørum

 

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 2 2017