Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Onsdag 18. april kl.19.00: Innkalling til ekstraordinært årsmøte

I forkant av medlemsmøtet 18. april avholdes ekstraordinært årsmøte for valg av ny revisor.

Det ble ikke valgt revisor på foreningens ordinære årsmøte 14. mars, og det ble derfor bestemt at styret skulle innkalle til ekstraordinært årsmøte 18. april for å presentere forslag til ny revisor og foreta valg av revisor.

Styrets forslag er følgende: Som revisor velges  Frode Bakken. Som vara velges Thor Johnsrud.

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer Onsdag 18. april kl.19.00: Innkalling til ekstraordinært årsmøte