Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Onsdag 14. mars kl 19.00: ÅRSMØTE

Årsmøtet finner sted i Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gt 3 kl 19.00.

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2018 har stemmerett. Innkalling til årsmøtet er sendt ut i medlemsbrev av januar 2018. Årsregnskap og budsjett for 2018 legges frem på årsmøtet. Utkast til handlingsplan for 2018 finner du her.

Etter årsmøtesakene og en pause med lett servering, fortsetter vi med medlemsmøte og foredrag ved NIKU. Se egen artikkel om medlemsmøtet.
Adkomst: Trikk 18 eller 19 og buss 34 til St. Hallvards plass, eller buss 32 eller 70 til Ladegården.
VELKOMMEN!

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer Onsdag 14. mars kl 19.00: ÅRSMØTE