Middelalder-Oslo

Arkeologiske funn

OSLO TORG MED ARKEOLOGISKE FUNN AV STEINBYGNING

Oslo torgHøsten 2019 ligger planene for Oslo torg fastlåst med trikkespor opp Bispegata og inn i Oslo gate og med tilrettelegging for buss og syklister. På torget blir det en solid plattform for trikkesporene og kummer og groper for stolper som skal bære strømledninger og belysning.

Det har vært nødvendig med arkeologiske undersøkelser, og arkeologer fra NIKU (Norsk institutt for kulturminne-forskning) har gravd frem spennende levninger.

Loddfoto av steinbygningen med to rom med kuppelsteinsbrolegning. Syd er opp. Foto NIKU.

Oslo torg plantegning11 m syd for søndre gavlvegg i Ladegården har arkeologene gravd frem en steinmur som er tolket som en indre skillevegg i en steinbygning med to rom. Men de to sidene i muren er murt i forskjellig teknikk. Mens den søndre siden er murt av liggende steinblokker, unntatt lengst i øst, er nordsiden murt opp av stående heller. Det er mulig at denne siden er murt senere. Kanskje var dette opprinnelig en yttervegg mot nord. Det ser også ut til at muren er gjort smalere. I begge rommene er det blitt avdekket gulv i form av kuppelsteinsbrolegning med svakt nedsenkete renner i begge to, forbundet med hverandre ved et hull gjennom skilleveggen.

Både murer og steinlegninger er blitt ødelagt av tidligere inngrep i grunnen. Et tid-ligere inngrep som vi kjenner til, er graving for en vannledning i 1905. Arkitekt Fritz Holland har tegnet hvordan vannledningsgrøften gikk forbi muren med to vegger mot syd. I 2001 ble det nærmere Ladegården funnet nordveggen i den samme toroms steinbygningen. Men hvor gammel er bygningen? Det ser ut som den er blitt ødelagt av brann og deretter revet. Dette er trolig den store bybrannen i 1624. Men når ble den reist?

På nordsiden av skillemuren er det et parti med noe teglstein. Denne er i middelalderformat, såkalt munkestein, men slike ble brukt helt frem til bybrannen. Kanskje deler av bygningen er fra middelalderen? Dette vil senere undersøkelser ved naturvitenskapelige dateringsmetoder forhåpentligvis gi svar på.                                Utsnitt av kart fra 1905 v/Fritz Holland.

Oslo torg KellerOslo torg kan ha sett slik ut i middelalderen, eller kanskje ikke? Tegning Karl-Fredrik Keller

Oslo torg RuterSlik har Miljøetaten i Oslo kommune tenkt seg at Oslo torg skal se ut. Bilde fra 2018.

Du er her: Hjem Oslo i middelalderen Arkeologiske funn OSLO TORG MED ARKEOLOGISKE FUNN AV STEINBYGNING