Middelalder-Oslo

Odd Einar Dørum ny leder av Middelalder-Oslo

På ekstraordinært årsmøte mandag 28. april ble Odd Einar Dørum valgt til ny leder av foreningen.

Middelalderbyen og Bjørvika gir en reise i tid

-I foreningens arbeid ser jeg for meg tre klare siktemål som peker seg ut, sier Odd Einar Dørum etter valget som styreleder:

-For det første skal vi understreke for Oslos politikere hva som må være det styrende grepet i utviklingen av denne del av hovedstaden: fra de splitter nye byggene i Dronning Eufemias gate til middelalderbyen kan byens innbyggere på noen få meter gjøre en reise i tid fra det aller mest moderne til middelalderen, i aksen fra Dronning Eufemias gate til Bispegata. Dette er en viktig måte å understreke visjonene i oppropet fra byhistorikeren Leif Gjerland som har fått støtte fra mange. På denne måten kan det nyeste Oslo og middelalderen stå frem side om side hver med sitt ansikt. Når en slik visjon legges til grunn, vil arbeidet for middelalderbyen vinne desto større berettigelse og det vil bli desto mer forståelig og meningsfylt.

 Dernest skal vi gjøre vårt for å møte de vanskeligheter som utbyggingen av Follobanen skaper for Middelalderparken. Vi må se etter løsninger på utfordringene fra trafikken i nærområdet og arbeide for at bussen blir borte fra Bispegata. Spørsmålet om Follobanen vil kreve særskilt diskusjon og omtanke.

For det tredje skal vi arbeide for at NSBs tidligere lokomotivverksted midt i bevaringsområdet sikres for kulturelle formål som gir et løft til de historiske omgivelser. Museumsalternativet må undersøkes nærmere. Vi har ikke i dag et eget museum for Oslos middelalder. Det trenger vi.

Viktige vedtak er gjort i bystyret som vi kan bygge på. Vedtaket om å gjenskape Oslo torg i bevaringsområdet står sentralt. Det legger en føring for hva vi kan få til.

Trønder og Osloboer
Å trekke med seg Oslos forvaltning kan være tungrodd. Et jubileum er en god anledning til å skape oppmerksomhet om verdiene som står på spill, slik vi i år har en mulighet til å gjøre ved 700-årsjubileet for byen som hovedstad, sier Dørum.
Han har alltid vært sterkt opptatt av historien. Som student i sin ungdom tok han mellomfagseksamen i historie ved universitetet. –Det har alltid fengslet meg å se sammenhengene med vår fortid og våre forfedre, sier han.

Dørums oppvekst vekslet mellom Oslo og Trondheim, en veksling som også fortsatte deler av hans voksne liv.
-Årene i Trondheim gjorde at jeg fikk et fornyet blikk på Oslo da jeg kom tilbake hit. Å vokse opp i trøndernes hovedstad med Nidarosdomen, Erkebispegården og hele den sterke arv fra middelalderen, - det setter sine spor. Jeg pleier å si at med mitt forhold til disse to byer med så forskjellig historie er jeg blitt tokulturell.

Kunnskap og lidenskap

-I motsetning til Trondheim opplevde Oslo et brudd med de første seks hundre år av sin historie da hele byen ble flyttet på 1600-tallet. Opplevde du at Oslo var en by som halvveis i sin utvikling hadde mistet seg selv?

-Det hadde skjedd, og samtidig har jeg sett at ildsjeler har tatt det tapte tilbake. Vi må verdsette det iherdige arbeidet som er gjennomført der ildsjelene har gått foran. Så sent som i 1990 var det planer om å legge motorvei gjennom den nåværende Middelalderparken som de måtte sloss for å få stanset. De fikk gjennom vannspeilet, de fikk fram ruinene av Hallvardkatedralen og de andre fremste bygningene fra middelalderen, de vant fram med vedtak i Oslo bystyre om å gjenreise Oslo torg. Skritt for skritt er dette arbeidet ført videre av mennesker som forener kunnskap og lidenskap for både den historiske og den moderne byen.

-Som politiker har du vist sans for verdien av lokale folkelige aksjoner. Hva er ditt syn på dette i dag?

-Dem betrakter jeg som en uunnværlig del av demokratiet, side om side med makt og myndigheter.

I 2001 ble Dørum tildelt æresprisen «Bypatrioten» av Oslo Byes Vel, ikke minst etter sin innsats for å frigjøre deler av byens strandlinje fra havnevesenet og åpne for publikum gjennom planene som hadde fått navnet Fjordbyen. Han fikk også en annen Oslo-pris, Engebretprisen, blant annet fordi han sammen med andre hadde vært med i arbeidet for å få Operaen til Bjørvika, og, som han sier, unngå at den nye Operaen skulle «bli liggende i et veikryss», og fordi han hadde arbeidet for en opprustning av byens sentrum gjennom det som ble kalt Hovedstadsaksjonen.

-Foreningen Middelalder-Oslo gjør en allsidig innsats. Det er en dugnad der folk med ulike forutsetninger kan bidra hver på sin måte. Da trekker vi desto bedre sammen, sier Dørum.

Odd Einar Dørum er intervjuet av Ulf Andenæs

Odd Einar Dørum, født 1943, hadde sin tidlige barndom på Sagene i Oslo og det meste av sin senere oppvekst i Trondheim. Han ble utdannet som sosionom ved Sosialhøgskolen i Trondheim og i historie ved Norges Lærerhøgskole, nå del av NTNU . Han ble tidlig Venstrepolitiker og har vært stortingsrepresentant for partiet i fire perioder, først fra Sør-Trøndelag 1977-81, senere fra Oslo 1997-2009. Han var samferdselsminister 1997-1999, justisminister 1999-2000 og 2005-2009. Var Venstres ordførerkandidat i Oslo ved kommunevalget 2011. Har arbeidet som høgskolelektor blant annet på Diakonhjemmet og som faglig konsulent i Kirkens Bymisjon i Oslo.

Du er her: Hjem Om Middelalder-Oslo Kontakt oss Innhold Annet Odd Einar Dørum ny leder av Middelalder-Oslo