Foreningens formål

Middelalder-Oslo skal:

  1. SYNLIGGJØRE
    ved å påpeke verdien av, og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og -tradisjoner
  2. PÅVIRKE
    ved å virke for at Oslos genuine middelalderarv i all planlegging og politisk prioritering fremstår maksimalt synlig og tilgjengelig
  3. ORGANISERE
    ved aktivt å ta initiativet til og delta i tiltak som fremmer disse mål

Middelalder-Oslo kjemper for å:

Middelalder-Oslo kjemper mot: