Middelalder-Oslo

Medlemsfordeler og faste arrangementer

Gamlebyen ring

Ny trikk rundt middelalderbyen

Gamlebyen beboerforening og andre beboerforeninger i Gamlebyen foreslår at den planlagte trikketraseen opp Bispegata fra Dronning Eufemias gate sløyfes og i stedet føres over Sørenga utenom middelalderbyen.

For å realisere Oslo torg som et sentralt punkt i en helhetlig middelalderby må trafikken i Bispegata saneres. Øverste del fjernes som vei og erstattes av en utvidet middelalderpark, der hvor Hallvards­kirke­gården lå i middelalderen. Lokalbusser få andre traseer og fjernbussene må holde seg til hovedveinettet, når dette blir ferdig i løpet av de nærmeste årene (Operatunnelen med alle filer gjennom Ekebergtunnelen).

I de gjeldende planene skal trikken flyttes fra Schweigaards gate til Dronning Eufe­mias gate og videre opp Bispegata til Oslo torg hvor den svinger inn i Oslo gate mot sør. Nord for Bispegata legges trikken ned. Men er dette den beste løsningen? Gamlebyen beboerforening går sterkt inn for å beholde dagens linje over Schwei­gaards gate og Oslo gate. Dette vil ikke ødelegge i noen særlig grad for realise­ringen av Oslo torg som et sammenbinden­de ledd i middelalderbyen og også en so­sial møteplass.

Interesseforeningen Oslos middelalder støtter forslaget om en ny trikkelinje fordi vi mener at dette vil minske trafikkbelast­ningen gjennom middelalderbyen og gjøre den mer helhetlig.