Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo er foreningens medlemsblad. Det kommer ut to ganger i året, vanligvis i slutten av april og i begynnelsen av november. Bladet sendes ut gratis til foreningens medlemmer, men kan også kjøpes på våre arrangementer der vi har salg av bøker, kort og plakater. Bladet inneholder  aktuelt stoff om Oslo middelalderby, informasjon om foreningens arrangementer,og faglige artikler om Oslo i middelalderen og beslektete temaer. Redaktør er Petter B. Molaug, ansvarlig redaktør er foreningens leder, Odd Einar Dørum. Vi tar gjerne imot stoff og tips om stoff fra medlemmene og andre lesere. For henvendelser se menypunktet Om foreningen eller send en E-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Som medlem får du:

  • Bladet Middelalder-Oslo to ganger i året
  • Medlemsbrev vår og høst med informasjon om arrangementer, møter og turer
  • Gratis adgang til alle arrangementer, bortsett fra Middelalderfestivalen og turene.

Middelalder-Oslo har følgende faste arrangementer gjennom året:

  • St Hallvards dag holdes hver 15. mai i Oslo Ladegård (medarrangør)
  • Middelalderfestivalen  på Akershus siste helg i mai (medarrangør)
  • Middelalderuka  i Ladegården siste uke i august/overgangen til september med foredrag eller konset hver kveld kl 19.00.  
  • Eufemia-aften i Ladegården - en kveld i dronning Eufemias ånd, med middelalderkultur, musikk og middelaldersk servering siste søndag før advent
  • Medlemsmøter holdes 4-5 ganger i året, med politiske eller kulturhistoriske tema, vanligvis i Hallvardssalen på Gamlebyen skole kl 19.00

Middelalder-Oslo arrangerer en sommertur hvert år, vanligvis i slutten av juni, med varighet 5-7 dager. I tillegg pleier det å bli tid til en høsttur (fredag-søndag) i midten av september. Turene har et overordnet middelaldertema, men også andre severdigheter står på programmet der det er naturlig. Se  https://www.middelalder.no/aktiviteter/gjennomforte-turer der de siste turene er omtalt.

Visjonsbilde uten tekstOslo middelalderby lå der Gamlebyen ligger i dag. Byen vokste fram til å bli Norges hovedstad i 1314. På 1600-tallet ble byen imidlertid fraflyttet, lagt under jord og glemt! Derved ble utrolig mye bevart, og området kalles derfor «Nordens Pompeii». Men ruinene etter Oslo middelalderby framstår i dag som enkeltobjekter uten sammenheng; det er svært vanskelig å oppfatte helheten i denne Oslos første by.

Foreningen Middelalder-Oslos visjon er å gjenerobre en maksimalt tydelig helhet og sammenheng i Oslo middelalderby, slik at den gamle bystrukturen kan oppleves og forstås i terrenget. Derfor må Middelalderbyens helhet og struktur alltid være fremste premiss ved fysiske endringer der Oslo ble til, samtidig som det må satses på tydeliggjøring og formidling av områdets helt spesielle verdi.

Ny trikk rundt middelalderbyen

Gamlebyen beboerforening og andre beboerforeninger i Gamlebyen foreslår at den planlagte trikketraseen opp Bispegata fra Dronning Eufemias gate sløyfes og i stedet føres over Sørenga utenom middelalderbyen.

Dyptunnelringen –

et forslag fra Gamle Oslo Arbeiderparti

 

Bydelen har i 15 år arbeidet for at jernbanen skal føres gjennom Oslo i tunneler dypt under byen. Det er først og fremst fordi det vil gi en mye raskere og bedre jernbane. Men en konsekvens er at så godt som alle jernbanespor kan forsvinne fra middelalderbyen. Og alt som skal bygges kan bli langt mindre ruvende, fordi man da vil kunne utnytte store volumer under bakken.