Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslo arbeider for at Landskapsplan Middelalderparken skal:

  • utforme parken slik at den formidler stedets historie på best mulig måte.
  • ta i bruk Lokomotivverkstedet (Bispegata 16) på middelalderbyens premisse, og at det tas tilbørlig hensyn til ruinene av kongsgården. Ruinene er delvis overbygget av Lokomotivverkstedet, og mulighetene for rekonstruksjon av fjernete murer må utredes.
  • legge til rette for at Oslo Middelalderfestival kan fortsette å bruke området, blant annet ha turneringer i parken.
  • bruke materialer i veidekket på rekonstruerte Clemensallmenningen, Vestre strete og andre middelalderveiløp som er så nær opp til middelalderens veidekke som mulig.
  • plante trær med omtanke. Det er allerede mange trær i Middelalderparken som hindrer siktlinjer.
  • føre til at det oppføres rekonstruerte middelalder-trehus, brygger, båter osv, der håndverk med middelalderens redskaper og metoder blir en attraksjon, både under byggingen og i senere bruk. Drift, vedlikehold og sikring må være ivaretatt.
  • planlegges slik at det ikke bygges bro over vannspeilet

Jernbaneverkets valg av traséer, høyder og utføring av ny Follobane inkludert omlegging av dagens Østfoldbane har stor betydning for Oslo middelalderby og den fremtidige middelalderparken. Foreningen Middelalder-Oslo har øvd sterkt påtrykk på Jernbaneverket og Oslo kommune. Reguleringsplanen for Follobanen er nå vedtatt av Oslo bystyre, med noen viktige føringer. Men hvordan skal området se ut når anleggsarbeidet er ferdig?

aftenp000594791Styremedlemmer i Middelalder-Oslo Sverre Mørkhagen og Egil Mikkelsen på befaring i Middelalderparken. I bakgrunnen: Ruinen av kongsgården, med Jernbaneverkets rørkanal tvers gjennom - som en "slange i Paradis". FOTO: Rolf Øhman, Aftenposten

Foreningens store smertensbarn for tiden er anleggene av den nye, planlagte Follobanen, og vi frykter den vil fortsette å være det i lang tid fremover. Én ting er at banen skal føres tvers igjennom Middelalderparken, slik at tog igjen skal kjøre tett inntil de eksisterende ruinene − og på fire spor denne gangen. Den saken er for lengst tapt. Nå står kampen på parkens vegne om hvor skånsomt dette skal gjøres. Hittil har Jernbaneverket planer om å føre det ene av tunnelløpene opp i dagen så tidlig at det vil gi Kongsgård-ruinen en skjemmende betongvegg i dens aller nærmeste naboskap. Foreningen samarbeider med andre instanser for å hindre at det blir den endelige løsningen − og at vi i 2020 tross alt kan se fram til en park som fremstår med økt verdighet.

Fredag 1. mars 2013 hadde Middelalder-Oslo et møte med Riksantikvaren. Jørn Holme møtte selv, og sammen med han 3 etatsledere og 2 planleggere. Vi var 4 fra styret. Presentasjon som ble holdt for Riksantikvaren kan du se her.

Det var Middelalder-Oslo som hadde bedt om møtet, ut fra vår bekymring for hva som nå skjer med middelalderbyen på grunn av Follobanen, og fordi det ser ut til at Kulturhistorisk Museum likevel ikke kommer til middelalderbyen. Delvis skyldes det at Follobanen både beslaglegger store arealer som var tenkt til museum, og at jernbanens anlegg vil dominere området de neste 7 - 8 år, noe som gjør det lite fristende å etablere et museum her. Uten et museum eller tyngre institusjon frykter vi at middelalderbyen blir liggende i et vakuum. Vi trenger en tilstedeværende motor for å formidle historien der historien skjedde.

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderparken