Middelalder-Oslo

Utbyggingen av Fjordbyen

Utbyggingfjordbyen1

Kong Håkon 5s gate og bebyggelsen på Sørengkaia sett mot nord. Visualisering Via Nova.

Folk har begynt å venne seg til Barcoderekken. Den østligste bygningen i rekken, inntil Nordenga bro reiser seg i høyden. Barcode står på nordsiden av Dronning Eufemias gate. Den østligste delen av denne og Kong Håkon 5s gate (se bildet) ble ferdigstilt i vår. Men syd for Dronning Eufemias gate og vest for Kong Håkon 5s gate skal det komme ny bebyggelse. Området vil om noen år se helt annerledes ut enn i dag.

Anleggsarbeidet syd for Dronning Eufemias gate starter i høst, bl.a. på hjørnetomten mot Kong Håkon 5s gate. Hele rekken sørover til den nye bebyggelsen på Sørengautstikkeren vil reise seg med 7-10 etasjes bygninger i løpet av 4 – 5 år. Utsikten fra Middelalderparken ved Vannspeilet mot vest vil begrense seg til siktkorridoren foran Mariakirkens ruiner mot Akershus festning og lengre nord ved Bispekilen, strekningen med vann inn mot Kong Håkon 5s gate.

Utbyggingfjordbyen2

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderparken Utbyggingen av Fjordbyen