Middelalder-Oslo

Utvikling av Middelalderparken

Middelalder-Oslo arbeider for at Landskapsplan Middelalderparken skal:

  • utforme parken slik at den formidler stedets historie på best mulig måte.
  • ta i bruk Lokomotivverkstedet (Bispegata 16) på middelalderbyens premisse, og at det tas tilbørlig hensyn til ruinene av kongsgården. Ruinene er delvis overbygget av Lokomotivverkstedet, og mulighetene for rekonstruksjon av fjernete murer må utredes.
  • legge til rette for at Oslo Middelalderfestival kan fortsette å bruke området, blant annet ha turneringer i parken.
  • bruke materialer i veidekket på rekonstruerte Clemensallmenningen, Vestre strete og andre middelalderveiløp som er så nær opp til middelalderens veidekke som mulig.
  • plante trær med omtanke. Det er allerede mange trær i Middelalderparken som hindrer siktlinjer.
  • føre til at det oppføres rekonstruerte middelalder-trehus, brygger, båter osv, der håndverk med middelalderens redskaper og metoder blir en attraksjon, både under byggingen og i senere bruk. Drift, vedlikehold og sikring må være ivaretatt.
  • planlegges slik at det ikke bygges bro over vannspeilet
Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderparken Utvikling av Middelalderparken