Middelalder-Oslo

Middelalder-Oslos møte med Riksantikvaren

Fredag 1. mars 2013 hadde Middelalder-Oslo et møte med Riksantikvaren. Jørn Holme møtte selv, og sammen med han 3 etatsledere og 2 planleggere. Vi var 4 fra styret. Presentasjon som ble holdt for Riksantikvaren kan du se her.

Det var Middelalder-Oslo som hadde bedt om møtet, ut fra vår bekymring for hva som nå skjer med middelalderbyen på grunn av Follobanen, og fordi det ser ut til at Kulturhistorisk Museum likevel ikke kommer til middelalderbyen. Delvis skyldes det at Follobanen både beslaglegger store arealer som var tenkt til museum, og at jernbanens anlegg vil dominere området de neste 7 - 8 år, noe som gjør det lite fristende å etablere et museum her. Uten et museum eller tyngre institusjon frykter vi at middelalderbyen blir liggende i et vakuum. Vi trenger en tilstedeværende motor for å formidle historien der historien skjedde.

Jørn Holme forstod vår bekymring, og sa han satte stor pris på vårt arbeid. Han pekte imidlertid på forhold som påvirket i hvilken grad og hvordan Riksantikvaren kunne engasjere seg i ulike saker. Men at vi sammen på en god måte kan utfylle hverandre.

Klypenskjæringa
Follobanen skal etter planene gå gjennom middelalderbyen i den såkalte Klypenskjæringa. Den traséen er valgt fordi det er den som gir minst skade på middelalderbyen og fornminnene som ligger under bakken. For akkurat her ble alt uansett ødelagt i jernbanens barndom. Akkurat her er det mulig å føre 4 nye spor såpass dypt at de kan bygges inn i betongkulverter, og det opprinnelige terrenget kan tilbakeføres. 3 av sporene vil gå så dypt at dette går greit, men det fjerde sporet, det som er nærmest vannspeilet, skal opp på dagens spor, og vil komme så høyt foran kongsgården at en kulvert her vil se ut som en mur.

Oslo Elveforum har påvist at det er mulig å la det fjerde sporet gå dypere, det eneste er at lokaltogene da må kjøre litt langsommere. Men det vil være nesten uten betydning, for dette er jo rett etter at toget har forlatt Oslo S.

Dyptunnelringen
Vi kom også inn på forslaget fra bydel Gamle Oslo om å organisere jernbanene gjennom Oslo på en helt annen måte - den såkalte Dyptunnelringen. Denne løsningen ble presentert for Riksantikvarens planleggere av undertegnede for over et år siden. Jørn Holme kjente godt til Dyptunnelringen, og ga klart uttrykk for at en slik løsning vil være svært mye bedre for fortidsminnene. Men ut fra sin stilling kan han ikke ta tak i annet enn de alternativer som Jernbaneverket legger fram.
Det som er merkelig er at ingen andre ansvarlige politikere eller samfunnsaktører tar Jernbaneverkets premisser opp til diskusjon. I de 3 største byene i Sverige bygges det nye jernbanelinjer under sentrum, i Malmø og Gøteborg nesten identisk med den foreslåtte Dyptunnelringen.

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderparken Middelalder-Oslos møte med Riksantikvaren