Middelalder-Oslo

ANNE OLAISEN ÅRETS GANGVAKT 2019

I Magnus Lagabøters bylov for Oslo fra 1276 står det at en «gangvakt» skal se etter farer og varsle når det trengs. Middelalder-Oslo utnevner hvert år en frivillig som har vist slike egenskaper, til årets gangvakt.

Anne Olaissen gangvakt 2019På St. Hallvards dag 15. mai 2019 fikk Kulturetatens Anne Olaisen gangvaktstaven. Men er ikke gangvaktutnevningen egentlig en frivillighetspris. kan en spørre? Hva med dem som er ansatt for å gjøre jobben? Ingen fare, det finnes et tillegg i statuttene: «Ansatte som har vist engasjement hinsides ethvert lønnstrinn kan utnevnes til fullverdig gangvakt».

Og som ansatt «Middelalderbyplansjef» i Kulturetaten, har Anne Olaisen i årevis gjort mye hinsides lønnstrinn og trange budsjetter:
- Laget en glimrende plan om et «Middelalderbelte» for helheten i Middelalderbyen.
- Fått laget en modell i bronse av Olavsklosteret i Ruinparken i forbindelse med konserveringen.
- Fått laget en modell i bronse av Mariakirken ved Vannspeilet og sørget for konservering av ruinen.
- Fått bygget en kopi i full målestokk av middelalderbåten «Vaterland», som ved stabelavløpningen på Vannspeilet 15. juni 2019 ble døpt «Nordild».
Alt dette, sammen med en klokkeklar vilje til det å få til en synlig middelalderby, gjør Anne Olaisen i Kulturetaten til en opplagt gangvakt for Middelalderbyen Oslo!

Kulturetatens «middelalderbyplansjef» Anne Olaisen med hedersbevisningen «gangvaktstaven» foran inngangen til bisperommet i Oslo Ladegård (foto: Leif Gjerland, Middelalder-Oslo).

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderbeltet ANNE OLAISEN ÅRETS GANGVAKT 2019