Middelalder-Oslo

Middelalderbeltet

Begrepet "Middelalderbeltet" ble brukt om Oslos tusenårssted, og forekommer bl a også i "Plan for utvikling av Middelalderbeltet - en del av Oslos Gamleby", som Kulturetaten i Oslo la frem høsten 2011. Middelalderbeltet omfatter området med synlige ruiner fra middelalderen, dvs fra ruinene av Korskirken i nord via Olavsklosterets og St. Hallvardskatedralens ruiner (Minneparken), Oslo Ladegård som ligger på ruinene av Bispeborgen, rester av bispeborgens mur mot nord, Oslo torg (krysset Oslogate- Bispegata), til ruinene av Clemenskirken og Saxegården med middelalderkjeller, og området ned mot vannspeilet, med ruinene av konsgården og Mariakirken. Det vil si at Middelalderbeltet omfatter også det som skal bli Middelalderparken.

rforside9