Middelalder-Oslo

Utvikling av Middelalderbeltet

Middelalder-Oslo mener at følgende temaer er  viktige å avklare gjennom arbeidet med Plan for utvikling av Middelalderbeltet (Byrådssak 162.2/13). Det er allerede satt av kr 6,5 mill for hvert av årene 2014-17 for å gjennomføre tiltak i planen. Middelalder-Oslo vil gå i dialog med Oslo kommune for å sikre at alle detaljer i de arbeider som skal utføres blir i samsvar med hva foreningen ønsker og anser som de beste løsninger. Følgende tiltak er foreslått av Kulturetaten:
1. Utviklings- og oppgraderingsplaner for Minneparken med tre middelalderruiner; Korskirken, Olavsklosteret og St.Hallvardskatedralen.
2. Reetablering av Oslo torg og Bispeallmenningen.
3. Utvikling av Ladegårdshagen med ny inngang, forlengelse av Barokkhagen og tiltak for bispeborgruinen.
4. Utviklings- og oppgraderingsplan for Middelalderparken og dens nærområder. (Tilsvarer Landskapsplan Middelalderparken, se egne sider).

I tillegg ønsker foreningen blant annet å fjerne murer og gjerder rundt Minneparken og se hvordan det kan skapes en åpen park, med fritt innsyn og skråninger mellom dagens bakkeplan og ruinene.

Du er her: Hjem Middelalderbyen i dag Middelalderbeltet Utvikling av Middelalderbeltet