Middelalder-Oslo

Lederartikler

LEDER 2024/1

2024-jubileer – mye skjer!

For alle oss tilhengere av levende historie: Det skjer mye i Oslo i 2024. Året startet med 750 års feiringer av Magnus Lagabøtes landslov, solid på Slottet 31/1 og med åpning av ny utstilling på
Kulturhistorisk museum 31/1 og deretter åpning av utstillingen av verdifulle skrifter på Nasjonalbiblioteket samme dag - en omfattende innsats av mange. Presentasjonen av den immaterielle kulturarven fra norsk høymiddelalder forteller både om en vidsynt konge og gir oss et speil inn i livet til datidens mennesker.

I vår forening krysser vi fingrene for at St. Hallvardskatedralens sørvegg kommer fram i lyset når betonglokket fjernes, og vi gleder oss over gjenåpningen av Gamle Aker kirke 26/5. Denne kirken er Oslos eldste stående bygning og «søskenbarnet» til St. Hallvardskatedralen.

Vi har siden sist høst med spenning fulgt arbeidet med gavlmaleriet på Oslogt 1A. Her kommer Kellers Nordre strete med utsyn mot Hallvardskatedralen og Bispegården. Været var utfordrende på slutten av fjoråret og vi håper sterkt på en åpning her på St Hallvards dag 15/5.

I jubileumsåret gleder vi oss over tildeling av St Halvardsmedaljen til Leif Gjerland for hans historieformidling gjennom mange år og hans nye foredrag om bynavnet: fra Oslo til Christiania- til Kristiania til Oslo. Tidvis jobber utrettelig med 3D framstillinger; 1324- Oslo havn 1798 og Christiania 1680. Rundt byens jubileer har Oslo Museum et omfattende program med utstillinger og byvandringer, og Middelalderfestivalen har ansvaret for to viktige arrangement; i Middelalderparken17/8 i tilknytning til bybrannen i det historiske Oslo denne dag i 1624 og markeringen 28/9 når kong Christian IV grunnlegger den nye byen Christiania. Den dagen arrangeres det et borgertog fra Middelalderparken til Christiania Torv: Nei til tvangsflytting

Det skjer mere enn dette også som vi forteller om her i bladet og som Marianne Welle i kulturetaten formidler. Og sist, men ikke minst: Vi krysser fingrene for å få i bruk mest mulig av Middelalderparken 17/8. Vi vet vi får se en gjenoppbygd sjøbod, og vi satser på at stiftelsen Oslo Middelderby kan starte sin innsamling til ytterligere 4 sjøboder. Husene vil gi rom for formidling av levende historie!

Byrådserklæringen fra det nye Høyre- og Venstre-byrådet skrives det positivt om kulturminnevern og hva det betyr for byen. Det er et verdisignal å ta med seg inn i jubileumsåret 2024. Erklæringen skriver om å fremme en utvikling av Lokomotivverkstedet, gjerne i samarbeid med private og om å opparbeide Middelalderparken. Erklæringen er også opptatt av å knytte parken til fjorden og Ekebergs grønne ås. 

Jeg gjengir ikke alt her, men det er positive signaler for foreningens ambisjoner om å synliggjøre historien, skape bevissthet om den og gi rom for levende historie.

Odd Einar Dørum

Du er her: Hjem Lederartikler LEDER 2024/1