Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 2 2021

Samspill og puslespill!
Arbeidet med å ferdigstille Follobanen og i den sammenheng å gjøre det som skal gjøres fra BaneNor i Middelalderbyen og samtidig gjøre klart grunnlaget for videre fysiske tiltak i Middelalderparken, vil jeg omtale som puslespill og samspill.

Ulike sider av dette arbeidet omtales i dette nr av bladet. Fra foreningens side har vi lenge vært opptatt av å få reist et bygårdstun og å få til brygge, naust og sjøboder ved vannspeilet. Bygårdstunet har vi tidligere foreslått å bruke som leirskole der skoleelever kan lære om denne eldste delen av Oslos historie. I samarbeid med stiftelsen Oslo Middelalderby jobber vi opp imot kommunen for å klargjøre alt som skal til for å kunne finansiere og bygge i Middelalderparken. 

De arkeologiske forutsetningene må være avklart. Bygging kan ikke skje på kulverten eller utfordre fyllmasser. Det må tas hensyn til kulverten til avløpsrøret Midgardsormen og membran i tilknytning til vannspeilet. Det må avklares tilkobling til strøm, vann og avløp. Forutsetningene for en byggesak må avklares med alle relevante myndigheter og organer. Kort sagt; det er mange puslebiter her.

Samtidig må vi sammen med stiftelsen og Kulturetaten få på plass det samspillet som skal til for å få reist et bygårdstun, inkludert et spleiselag mellom kommunen og private for å finansiere det hele. Foreningen har sammen med gode støttespillere opprettet stiftelsen Oslo Middelalderby for finne fram til privat støtte til bl.a. å få til et bygårdstun.

Som forening sikter vi fram mot byens to jubileer i 2024; 400 år siden Oslo brant, kong Christian IV grunnla en ny by, Christiania, og markeringen av at Stortinget i juli 1924 vedtok at Kristiania på nytt, fra 1. januar 1925, skulle hete Oslo. Vårt samspill bør inspireres av den glød og bevissthet som nå utvikles i Kongsberg i tilknytning til den byens 400 års-jubileum i 2024.

Middelalderbyen Oslo henger godt sammen med Christian IVs Kvadraturen, Akershus festning og med den nye bydelen i Bjørvika med Operaen, Deichmanske hovedbibliotek og Munch museum.

Ja, den kompakte oslohistorien finnes langs de ca. 1600 metrene mellom Oslo Torg og Kristiania Torv. Det er tid for mye samspill og mye puslespill !

Odd Einar Dørum

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 2 2021