Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 1 2021

Kampen om C6 – kampen om Middelalderbyen

Middelalderbyen er kjempet fram som resultat av Erik Schias store formidlingsbegavelse, utholdende aktivister, flinke fagfolk og dypt engasjerte og handlende politikere. Deretter gjør statlige milliardinvesteringer det mulig å få til et tunnelsystem som stopper gjennomkjøringstrafikk i Gamlebyen.

Slik bidrar Sissel Rønbeck og vegsjef Trond Bjørgan til at Loenga motorveibro blir sprengt og fjernet til fordel for den den bortgjemte ruinresten etter Clemenskirken. Ordfører Per Ditlev Simonsen i samarbeid med Rune Gerhardsen sørger for at Oslo kommune kjøper det området som vi i dag kaller Middelalderparken fra Jernbaneverket. Og som en del av dette initiativet etableres Vannspeilet som en markering av middelalderbyens strandlinje.

Senere vedtar Oslo bystyre at krysset Oslo gate/Bispegata er Oslo Torg og byrådet markerer 31/8 2014 at det er 700 år siden Oslo ble hovedstad.

Bystyret vedtar 20/12 2017 at bystyret skal få en sak om utviklingen av middelalderbyen i sammenheng med markeringen av byens jubileer i 2024. 18/6 2019 sjøsetter Kulturetaten den rekonstruerte middelalderbåten som får navnet Norild. 1000 skoleelever som har bidratt til båten er til stede. 11/9 2020 markerer Byråd Gamal, Kulturetaten, Riksantikvaren og BaneNor starten på videreutviklingen av Middelalderparken parallelt med avslutningen av arbeidet med Follobanen. Både byråden og Riksantikvaren viser til ønskelige gjenoppbygginger i Middelalderparken: havnemiljø og bygårder.
Summen av alt dette er positiv energi for levende kulturminnepolitikk og historieformidling.

Til høsten får vi vite hva som skal skje med C6. Det er tomta mellom Nordenga bru og Barokkhagen ved Ladegården. Opprinnelig var området avsatt til middelalder og historie, nytt bygg for Kulturhistorisk museum. Nå vet vi at det ikke ble noe av dette.

Det foreligger tre utbyggingsalternativ. Det ene er fra Oslo S Utvikling og Hav Eiendom som vil videreføre Barcode nesten fram til Barokkhagen. Det andre er en noe redusert utgave av dette alternativet fra Plan og bygningsetaten. Det tredje alternativet er fra Byantikvaren, som vil sikre både middelalderhistorien og rekreasjonsmuligheter for bydel Gamle Oslo. Byantikvaren forlenger Vannspeilet til nord for Bispegata og fram mot jernbanens område. Byantikvaren foreslår også mindre bygg som skal tjene historien og lokale aktiviteter. Alle disse planene er grundig beskrevet i dette bladet.

Riksantikvaren har lagt inn innsigelse mot både utbyggernes og PBEs alternativ og bedt kommunen om dialog. Det er vår forenings sterke ønske at beslutningstakerne tenker seg godt om.
Det er fortsatt mulig å fullføre viktige tiltak for middelalderbyen og for bydelen på tomten C6!

Jeg håper at nåtidens politikere lar seg inspirere av Sissel Rønbeck, Per Ditlev Simonsen, Rune Gerhardsen, Kjell Veivåg og Hallstein Bjercke. Deres initiativ, med bred politisk støtte, er beskrevet ovenfor.

Hele middelalderbyen er en skatt for hele Oslo, gjenerobret fra veier og skinner gjennom 25 år.

La verket bli videreført!

 

Odd Einar Dørum

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 1 2021