Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 2 2020

Oppmuntringer

I disse coronatider har vi vel alle lært oss å ta vare på viktige oppmuntringer, både om livet med pandemien og i all annen viktig og normal organisasjonsvirksomhet. I Middelalder-Oslo har vi f.eks. lært oss å holde både digitale møter og fysiske møter etter de smittevernregler som gjelder. La meg i tillegg ta fram 3 viktige oppmuntringer rundt oss:

11. september åpnet kommunen, Bane Nor og Riksantikvaren arbeidet med Middelalderparken i sammenheng med siste fase av arbeidet med å fullføre Follobanen. Byråd Omar hadde en god tale der han uttrykte stor forståelse for menneskenes liv før og nå. Han snakket direkte om å gjenoppbygge et havnemiljø ved vannspeilet med brygge, naust og sjøboder. En slik tanke bygger godt på Kulturetatens utmerkede arbeid med restaureringen av middelalderbåten Nordild. Her var det virkelig dugnad og spleis med tømmer fra Håøya, innsats fra Kulturetaten og Maritimt museum og de 2000 skoleelevene som høvlet i veg. Sjøsettingen i juni 2019 med ca. 1000 skoleelever til stede forteller om vilje og evne til spleis og dugnad.

Arbeidet med å etablere stiftelsen Oslo Middelalderby er godt i gang. Det er også omtalt annet sted i dette bladet. Den oppnevnte styrelederen, Trine Skei Grande, er i politisk karantene til og med 24/1 2021 fordi hun er tidligere kulturminister.

Foreningen har oppnevnt Målfrid Nyrnes som leder fram til og med 24/1 2021. Hun har solid kunnskap fra sin tidligere tid i Plan og bygningsetaten om Gamlebyen og Middelalderbyen. Stiftelsen er i aktiv oppbygging, i første fase internt, og så eksternt fra og med 25/1 2021. Stiftelsen erstatter selvfølgelig ikke foreningen, men blir et viktig supplement for å få til gode løsninger i Middelalderbyen.

I disse pandemitider var i hvert fall jeg urolig over Oslo kommunes budsjettforslag for 2021 med hensyn til middelalderbyen. I revidert budsjett før sommeren ble det f.eks. kuttet 1 million kroner til ruinkonservering med tap i tillegg av 1 million fra staten. I 2021-budsjettet er det satt av 4,1 millioner kroner til ruinkonservering, og det er fortsatt 6,5 millioner til investeringer i Middelalderbeltet/Middelalderparken. I tillegg er det satt av penger til f.eks. brannsikring i Kulturetatens historiske bygninger i Kvadraturen. Dette er positivt og gir oppmuntring til videre arbeid.

Så i sum 3 viktige oppmuntringer til oss alle i dugnaden for Middelalderbyen!

Odd Einar Dørum

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 2 2020