Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 1 2020

Forening i en pandemitid

Akkurat som det norske samfunnet i sin pandemidugnad må finne ut av rette og kloke handlinger, har Middelalder Oslo vært nødt til å finne ut av det samme for sin del. Vi måtte utsette årsmøtet 18/3 etter at Norge ble stengt ned 13/3. Vi fikk raskt via e-post og brev medlemmenes støtte til å arbeide videre med det foreslåtte styret og vi fikk tilslutning til å gå videre for å opprette stiftelsen Oslo Middelalderby og bruke 52.000 kroner til å opprette stiftelsen. Vi er takknemlige for denne raske reaksjonen i pandemiens tid.

Når det gjelder årsmøtet arbeider vi nå med å finne en digital løsning for å kunne avvikle det med årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan og valg i løpet av juni. Vi kommer tilbake til dette så snart som mulig.

Arbeidet med stiftelsen går videre, og går alt bra, håper vi å kunne opprette den på St Hallvardsdag 15/5. Vimpler og foto skal vi kunne få til – og så går arbeidet videre. Vi kjenner ikke pandemireglene for møter og forsamlinger i august, men vi planlegger ut fra det vi nå vet. Det er lov å samle mennesker inntil 30 i et stort nok rom, og det finnes digitale plattformer som gjør at vi kan samle mange. For Middelalderukas del tenker vi allerede etter slike løsninger. Og vi håper å kunne tildele hedersprisen Årets gangvakt i tilknytning til et av arrangementene i Middelalderuka.

Det er noen viktige, gode nyheter for organisasjonsarbeid i pandemiens tid. Den ene gode nyheten for oss alle som er opptatt av Middelalder Oslo er at godt over 600 av 744 medlemmer har betalt sin kontingent. Det gir oss trygghet til å finne praktiske løsninger så langt vi kan.

Den andre gode nyheten er at vi har mail-adresser på i underkant av 600 av medlemmene. Det vil være til god hjelp for alt vårt informasjonsarbeid hvis enda flere av våre 744 medlemmer gir oss sin mailadresse. Da når vi flere på en raskest mulig måte.

Og vi tenker aktivt på tiltakene som bør og kan finne sin plass i Middelalderbyen fram mot byens jubileer i 2024. Et snarlig tiltak er å arrangere foredraget om Oslo og Magnus Lagabøters bylov som professor Jørn Øyrehagen Sunde skulle holdt på det avlyste årsmøtet 18/3.

Odd Einar Dørum

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 1 2020