Middelalder-Oslo

Lederartikler

Leder nr 2 2019

Middelalderbyens barn
En av foreningens viktige satsinger framover er å styrke Middelalderbyens barn. Styret står samlet bak denne innsatsen. Fra styret fortsetter Leif Gjerland med å bringe barneforeningen videre. Da Norild ble sjøsatt på vannspeilet i Middelalderbyen 18/6 i år sto en stor skare av skoleelever og fulgte nysgjerrig med. 2000 skoleelever hadde alle gitt sine bidrag til byggingen av båten. Dette er en inspirasjon for oss alle. Barneforeningen gir oss en mulighet til å komme i kontakt med Osloskolen for å kunne formidle en del av byens historie, middelalderbyen Oslos historie fram til bybrannen i 1624.

Nytt bystyre
Ved kommunevalget gikk viktige venner av middelalderbyen ut av Oslo-politikken. Men de etterlot et viktig vedtak. Ved behandlingen av reguleringsplanen for Bispegata 20/12 2017 vedtok bystyret enstemmig at byrådet skulle komme tilbake med en sak om utviklingen av middelalderbyen fram mot byens jubileer i 2024. Det er 400 årsjubileet for at Oslo brant og kongen flyttet folket, unntatt de fattige og biskopen. Kongen pekte ut stedet for den nye byen Christiania, utenfor vollene til middelalderborgen Akershus. Her utviklet Kvadraturen seg. Det er 100 års-jubileet for at Odelstinget i juli 1924 ga Kristiania det gamle historiske navnet Oslo tilbake. Vi ser fram til samarbeid med nytt bystyre og nytt byråd om å utvikle middelalderbyen. Vi ser også fram til videre samarbeid med Kulturetaten og allierte foreninger som Gamlebyen historielag og Oslo Selskab. Vi tar med oss inspirasjonen fra møtet med listekandidatene fra bystyrepartiene ved Mariakirkens ruiner i mai.

Jubileene i 2024
Sammen med Oslo byes Vel, Fortidsminneforeningen Oslo/Akershus, Kvadraturforeningen og Oslo Museum planlegger vi markeringer i 2024. Kjernen er den kompakte byhistorien – de ca. 1600 metrene fra Oslo Torg til Christiania Torv, fra Oslo til Christiania, fra Christiania til Kristiania og fra Kristiania til Oslo. Og i tillegg til det hele er også 750 årsjubileet for Magnus Lagabøters landslov i 2024. Akershus ligger der og knytter alle linjene sammen. Bjørvika var havneby for middelalderbyen Oslo og for Christiania/Kristiania. Her gis rom for ulike historieepoker, for arrangementer, for fysiske tiltak, utstillinger, bøker og mulige 3D-opplegg.

Arbeidet hadde en første idémyldring 8/10 med engasjert oppmøte. Oslo Byes Vel skal ha sekretariatet for et bredt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, museer og kommunen. Vi har startet tidlig for å utvikle samarbeid og konkrete tiltak. 

Odd Einar Dørum

Du er her: Hjem Lederartikler Leder nr 2 2019