Middelalder-Oslo

TI NYE SKRITT (og en god idé)

10 nye skritt liten forside

En tydeligere Middelalderby

20. desember 2017 påla Oslo bystyre Byrådet å komme med en plan for synliggjøring av Oslos middelalderby fram mot byjubileene i 2024. Derfor foreslår nå foreningen Middelalder-Oslo en konsentrert opprustning i en tiltakspakke, samlet i heftet "10 nye skritt (og en god idé)". 

Les hele heftet her.

 

Det Oslo vil, får Oslo til!                                  Vannspeilet ble lansert som en utopi, men ble realisert fram mot byjubileet i år 2000.

Tiltakspakken er todelt med fem av foreningens egne nye tiltak og fem vedtatte tiltak som mange har forslått, men som nå trenger drahjelp.

Fem egne tiltak

Siden altfor få turister og oslofolk flest er klar over hvilken kulturskatt den sjeldne middelalderbyen er, foreslås det her å synliggjøre hvor byen lå med velkomstskilt ved middelalderbyens grenser, gamle veinavn som undertitler på gateskilt og et stort orienteringskart ved Oslo torg/Ladegården.

I tillegg foreslås det å gjenskape en viktig del av middelalderens havnebymiljø med brygge, sjøboder og naust ved Vannspeilet, samt gjenoppbygge tre bygårder langs en vedtatt rehabilitert Clemensallmenningen. Forslaget inneholder nyskapende bruk av disse bygårdene. 

Fem fellestiltak

Samtidig vil vi arbeide for å påvirke prosessen ytterligere ved å arbeide ekstra iherdig for å få gjennomført fem allerede vedtatte tiltak: Informasjonssenter ved Ladegården, vernebygg over bispeborgens ruiner, gjenskaping av Oslo torg og hele ruinen etter St. Hallvardskatedralen, tydeliggjøre de opprinnelige gateløpene og få fram ideer for bruk av Lokomotivverkstedet i Middelalderparken. 

I tillegg

Inspirert av det store gavlmaleriet av Oslo torg som Oslo Rotary fikk laget i 2014, foreslår vi dessuten å utnytte flere ledige husgavler i Gamlebyen til store historieriktige veggmaleriet som kan vise livet i dette Oslos første bysamfunn. Det er dette vi i tittelen kaller «…og en god idé».

 

 

Du er her: Hjem Hva vi vil Middelalderbyens framtid TI NYE SKRITT (og en god idé)