Middelalder-Oslo

Interesseforeningen Oslos middelalder (IOM) har uttalt seg om konsekvensutredning og bebyggelsesplan for nytt kulturhistorisk museum for Universitetet i Oslo (KHM) i 2008 og henviser til denne. Spørsmål om vannspeil nord for Bispegata, forholdet mellom Bjørvika-bebyggelsen og ny bebyggelse i Gamlebyen nord for Bispegata (C6) og til siktlinjer i området vil ikke bli gjentatt her. Uttalelsen til forslaget til reguleringsplan vil først og fremst bli konsentrert om valget mellom alternativ 1, museet delt mellom nord og sør for Bispegata og alternativ 2 museet nord for Bispegata.

Du er her: Hjem Hva vi vil Uttalelser