Middelalder-Oslo

3D-produksjonselskapet Tidvis er i gang med et nytt prosjekt - Oslo 1324. Foreningen Middelalder-Oslo har avgitt en støtteerklæring  til prosjektet for å bidra til midler til gjennomføringen. Middelalder-Oslo mener at fremstilling av middelalderbyen i 3D er en meget god formidlingsmåte for å nå et publikum som kan være interessert i byens historie eller som burde være det. Det er også en fleksibel formidlingsmåte fordi ikke alt må gjøres ferdig samtidig, og fordi det er mulig å endre på deler i ettertid dersom det viser seg at noe er feil. Vi synes målsetningen om å gjenskape gateløp og bygninger ned Bispeallmenningen til havnen og ned Vestre strete til kongeborgen er god, og også muligheten til at man skal kunne gå inn i noen av bygningene. Også at rekonstruksjoner blir gjort interaktive og at det blir gitt supplerende informasjon i form av infotagger, mener vi er et godt og viktig grep.

LES VÅR STØTTE-ERKLÆRING HER

I en pressemelding tirsdag 2. februar 2021 kan vi lese at Trine Skei Grande nå er tilbake i middelalderens Oslo

TrineSkeiGrandeTrine Skei Grande ble våren 2020 utpekt til styreleder for den nye stiftelsen Oslo Middelalderby. Men fordi det var for kort tid siden hun gikk av som kulturminister til at hun kunne ta vervet, måtte hun gå i «politisk karantene».
Nå er karantenetiden over, og hun tilbake for å lede styrets arbeid med å samle inn midler til å bygge opp deler av middelalderbyen i Oslo. Det første prosjektet er å få gjenoppbygget et fullverdig bygårdstun fra 1300-tallet.

Aktivitet, rekreasjon og opplevelse
På stiftelsens nettside ww.oslomiddelalderby.no sier Trine Skei Grande følgende om hvorfor hun er med i dette arbeidet: «Historiekunnskap er i dag viktigere enn noen gang, den kan ruste oss for framtida. En levende Oslo middelalderby kan bli et sted for aktivitet, rekreasjon, opplevelse og innlevelse, et sted der historieriktige aktiviteter vil kunne gi hver av oss en god og ekte 'middelalderfølelse'.»

Nå eller aldri
Stiftelsen Oslo Middelalderby ble opprettet sist vår etter initiativ fra foreningen Middelalder-Oslo. Hensikten er å utnytte mulighetene for gjenoppbygging av helhet og sammenheng i  middelalderbyen Oslo når tunneltaket over Follobanetunnelen blir ferdig om to år.
Planene er klare for hvordan vi alle da kan få et mer levende inntrykk av Oslos første bysamfunn. Men midlene mangler, det er nå eller aldri!

StiftelsenStyrelederTrineSkeiGrandeEtter initiativ fra foreningen Middelalder-Oslo, er stiftelsen Oslo Middelalderby
opprettet med Trine Skei Grande som styreleder. Før hun ble kulturminister, var
hun bl.a. med i Middelalder-Oslos styre.

StiftelsensLogo

 

 

 

Stiftergruppen15. mai 2020 ble «Stiftelsen Oslo Middelalderby» opprettet av foreningen Middelalder-Oslo og seks entusiaster.

Stiftelsens formål er å skaffe midler til å gjenoppbygge deler av Oslos sjeldne middelalderby. De syv stifterne skal opprettet et eget stiftelsesstyre innen sommeren.

Stiftelsens formål kan leses i sin helhet her.

På bildet ser vi stiftergruppen, fra venstre:              

Leif Gjerland, Gro Siri Ognøy Johansen, Odd Einar Dørum, Christian Ringnes, Per Johan Placht, Lars Windfeldt og Per Ditlev-Simonsen.

 

I Aftenposten debatt 5. august 2018  har styremedlem i Middelalder-Oslo Leif Gjerland dette innlegget:
RUTER PÅ VILLE VEIER Bispegata fr
Hvordan kan Oslo leve med en ulydig og lite lydhør holdning hos etater?
Teller fire lokale bussruter mer enn hva en milliardinvestering i et tunnelsystem var ment å skulle føre til? Svaret ligger å finne i Oslos genuine 1000 år lange byhistorie:
På 1600-tallet ble middelalder-Oslos første bysamfunn lagt øde, begravet under jord og glemt. Bare veiløpene var fortsatt i bruk da byen på 1800-tallet ble gjenfunnet og kalt «Nordens Pompeii». Men samtidig ble den gamle Bispeallmenningen kalt Bispegata og forlenget over middelalderbyen gamle sentrale torg. Som et ledd i en plan om en enorm Bymotorvei med hovedtrafikken tvers gjennom det sentrale Oslo, ble så Bispegata utvidet på 1960-tallet. I neste tiår ble heldigvis Bymotorveiplanen forlatt, og senere gjorde nye tunneler det mulig å legge gjennomfartstrafikken utenom det sjeldne «Nordens Pompeii».