Middelalder-Oslo

Møter og foredrag

Onsdag 21.oktober: FOREDRAGSKVELD

Funn fra NIKUs arkeologiske undersøkelser for den nye, store Bispegata og Oslo torg er tema for foredraget. Sted: Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gt 3. onsdag 21 oktober  kl.19.00.

SkjeletterHallvardskArkeolog Tone Bergland fra NIKU vil fortelle om skjellettene i krysset og andre funn.

- Sommeren 2020 skulle Bymiljøetaten i Oslo sette ned en kum. Da kummen ble gravd, ble et ni hundre år gammelt brottsverk avdekket. Tre skjeletter var slengt ned i en smal grav på Hallvardskatedralens kirkegård. Hvem var de? Hvor kom de fra? Hvorfor endte de opp i en grav midt i krysset mellom Oslo gate og Bispegata?
- På området for Oslo torg ble det funnet en stor steinbygning. Men var det plass til noe torg her?
- Ved utgravingene for Follobanen ble det bl.a. funnet en hel bygård sør for Bispeallmenningen.
- Nederst i Bispegata ble det påvist sjøbodfundamenter på begge sider av Bispeallmenningen.
 LaftekasseBispegataTone Bergland er rådgiver i NIKU og osteoarkeolog, spesialist på skjelettfunn.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Ingen påmelding.

Gjeldende korona-regler blir fulgt,

Det er god plass i Hallvardsalen, og alle fremmøtte blir registrert ved navn og telefonnr. Bruk gjerne munnbind.

OBS! Endring i trikkerutene fra 4. oktober: Linje 19 til Ljabru går ikke lenger fra Jernbanetorget, men fra Dronningens gate via Bjørvika. Linje 13  går nå til Ljabru fra Dronningens gate via Bjørvika. Avstigning på Middelalderparken. Linje 18 går ikke lenger til Ljabru. Buss 70 stopper på St. Hallvards plass, bussene 32 og 34 stopper på Middelalderparken..

VELKOMMEN!