Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

BlixutgravingInnkalling til Middelalder-Oslos Årsmøte 2017 med dagsorden og annen informasjon sendes ut med medlemsbrevet i januar. Når dokumentene foreligger vil de bli lagt på nettet.

Årsmøtet finner sted onsdag 15. mars kl 19.00 i Hallvardssalen på Gamlebyen skole, Egedes gt 3.

Etter at årsmøtesakene og lett middelaldersk servering er unnagjort, blir det foredrag ved Petter B. Molaug: Jernbanens historie tvers gjennom middelalderbyen

Jernbaneutbygging er det som har forårsaket mest ødeleggelse av levningene fra Oslo middelalderby. Det startet opp i 1850, og når den nye Follobanen er ferdig i 2020, har det vært stadig nye tiltak i 170 år. I det korte foredraget vil Molaug gå gjennom de forskjellige utbyggingsfasene for jernbanen og vise hva som ble ødelagt, og også si litt om det vi underveis har fått vite om middelalderbyen. Er det noe igjen utenom de bevarte middelalderruinene? Er det nå slutt på jernbanens ødeleggelser med Follobanen, og kan vi skjule sporene av jernbaneutbyggingen?

1Toruiner
 
Første torsdag i måneden fra april til oktober er det åpen vandring med erfarne guider i middelalderbyen.
Oppmøte på St. Hallvards plass kl 17 (trikk nr 18 og 19 til St. Hallvards plass eller buss 32, 34 og 70 til Ladegården).
 

Leif Gjerland er guide på årets første vandring i middelalderbyen, som er torsdag 6. april. Vandringen er gratis og åpen for alle. Ta med venner og kjente og få et innblikk i Oslos middelalderhistorie!

Visjon

Onsdag den 19.april kl. 19 inviterte foreningene Middelalder-Oslo, Gamlebyen Historielag og Oslo Selskab til et møte i Oslo Ladegård med kandidatene til Oslobenken på Stortinget. Det er viktige vedtak som skal gjøres med avgjørende konsekvenser for de nasjonale minnene som finnes i Oslos gamleby.

Onsdag 19. oktober kl. 19.00. Medlemsmøte. Kim Hjardar: Drakt og våpen i vikingtid
Sted: Hallvardssalen på Gamlebyen skole, Egedes gate

KimHjardar2Kim Hjardar er middelalderhistoriker, forfatter og lektor. Han har skrevet flere bøker, blant annet Vikingenes verden og Vikinger i krig. Han vil snakke om vikingtidens og middelalderens våpen og andre personlige gjenstander, og om moderne kopiering av slike gjenstander.KimHjardar5

Vikingtiden går gradvis over i middelalderen. Det eldste Oslo var en vikingtidsby.

Hjardar er også en habil utfører av våpen- og draktkopier fra vikingtid og middelalder.

Tirsdag 15.11 kl 19.00 er det samarbeidsmøte med Gamlebyen historielag i festsalen i Oslo Hospital. Hedvig Vollsnes fra Kulturetaten i Oslo snakker om "Visjonen om Oslo Ladegård som informasjonssenter for Middelalderbyen".

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer