Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Åsmund Fregdegjeva – ein fortellarkonsert om heltar og skurkar frå norrøn tid.

Ingebjrg avKulturfotografenFortellarkonsert med Ingebjørg Lognvik Reinholdt.

Sted: Bisp Nikolas vinterhall i Oslo Ladegård. Oslo gate 13. Gamlebyen, Oslo.
Tid: Torsdag 9. februar kl.19.00. Gratis og åpent for alle.
Åsmund Fregdegjeva er en folkevise eller ballade. I Norge er visa bare kjent i Øvre Telemark. Den er bygd over en islandsk fornaldersaga: Sögu af Ásmundi flagðagefu. Fregdegjeva betyr «den som gir mot».
Ingebjørg synger den dramatiske folkevisa og forteller om innholdet der helten seiler over havet for å redde jomfruen, prinsesse Ermelin, som er datteren til Olav konge. Åsmund kjemper mot gygrer og troll og alle slags magiske skapninger i forsøket på å redde henne ut av Trollebotn og bringe henne hjem. 
Ingebjørg er en profesjonell kveder og har fremført forestillingen om Åsmund Fregdegjevar en rekke steder. Stemmen hennes er beskrevet som varm og stilfull, og hun har en fremragende fortellerevne. Forestillingen er også resultat av regi av Aslak Moe og fra lys/scenografi- konsulent Jan Holden, og har bl.a. fått støtte av Norsk Kulturfond.
Foreningen Middelalder-Oslo innbyr deg til å oppleve forestillingen i middelalderomgivelser helt gratis!

Onsdag 8. mars kl 19:00: medlemsmøte der tema er Hallvardskatedralen i middelalderen og i dag, og utforming av Minneparken. Sted: Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedesgt.3. 

Anne Olaisen fra Kulturetaten vil snakke om konserveringen av Hallvardskatedralen i 2022 og planene for utvidelse av Minneparken, universell utforming og formidling.

Petter B. Molaug fra foreningen vil snakke om Hallvardskatedralen i middelalderen, fremgravingen av kirkeruinen og utformingen av Minneparken. Og han tar spesielt for seg viktigheten av å få fjernet betongdekket som ligger over deler av sørmuren av ruinen og gateløpet i Bispegata som nå står uten trafikk, og som må erstattes med utvidelse av Minneparken. Veianlegg p ruiner med bussRR

Hallvardskatedralen ble bygget i 1120-årene, og revet ca 1660. Ruinen ble gravd fram i 1920-årene i forbindelse med tunnelarbeidene for jernbanen. Deler av murene ble reist opp igjen oppå tunnelene. Men over store deler av katedralens sørvegg ble det lagt et betongdekke som en utvidelse av Bispegata den gang hovedtrafikken nord-sør gjennom Oslo gikk via Gamlebyen. Så ble Ekeberg-tunnelen anlagt, og trafikken i Bispegata dermed kraftig desimert. Gateløpet ble snevret inn igjen, men betongdekket ble fortsatt liggende oppå ruinen. Middelalder-Oslo har i to tiår kjempet for at dette betongdekket og levningen av de to kjørefilene i Bispegata blir fjernet, samtidig som Minneparken utvides.

Foreningen har som vanlig boksalg (Vipps), les om utvalget av bøker lenger ned på denne nettsiden. VELKOMMEN!

Det innkalles til ordinært årsmøte i Middelalder-Oslo onsdag 22. mars kl 18.30 i Hallvardsalen, Gamlebyen skole, Egedes gt 3.

Egil BauerLes SAKSLISTE til Middelalder-Oslos årsmøte 2023 her. Den blir også sendt medlemmene på E-post. Forslag fra medlemmene til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest torsdag 2. mars.

Les Middelalder-Oslos ÅRSBERETNING for 2022 her.

Les Middelalder-Oslos HANDLINGSPLAN for 2023 her

Etter at årsmøtesakene er avviklet, blir det foredrag ved arkeolog Egil Bauer, NIKU (bildet til venstre) om den nye populærvitenskaplige boka "Det Gamle Oslo 1000-1624". Den er skrevet at en rekke fagpersoner, og inneholder spennende resultater fra de arkeologiske utgravningene og forskning omkring middelalderens Oslo de siste årene. Boka vil komme i salg senere i år. Her er det noe å glede seg til!

VELKOMMEN!

Sthalvardsdag barnearkeologiMandag 15. mai feirer vi Oslos skytshelgen St. Hallvard med stort program for voksne og barn i Ladegårdshagen.

Kl 12:30 Pilegrimsvandring fra Gamle Aker Kirke via Enerhaugen kirke til Hallvardskatedralen og Ladegårdshagen

Kl 14:00 Orgelkonsert i Grønland kirke ved domorganist Kåre Nordstoga. Etter konserten kl 14:45 går det byvandring fra Grønland kirke til Ladegårdshagen. 

Kl 14:00 starter samtidig arrangementet i Ladegårdshagen med program for hele familien. Det blir arkeologi for barn, demonstrasjon av trearbeid og tømring, man kan få prøve å gå på stylter og balansere på line, det blir leikarring og middelalderdans og middelaldermusikk ved Schola Instrumentalis. Der er også informasjons- og salgsboder, kortforedrag om St.Hallvard og 3D-visning av "Oslo1324" og selvfølgelig salg av mat og drikke.

Kl 16:24 er det hilsen fra ordfører Marianne Borgen og Oslos biskoper, fremføring av legenden om St.Hallvard og utdeling av foreningen Middelalder-Oslos hederspris Gangvaktstaven. Deretter blir det konsert med musikk-gruppen Carnardus Horribilis på scenen ved Ladegårdstrappen. 

Fra kl 18:00 til ca 18:45 er det vespergudstjeneste i ruinene av Hallvardskatedralen, med gregoriansk sang av guppen Schola St. Hallvard. Denne gruppen holder også konsert i Grønland kirke fra kl 19:00.

Bildet er fra fjorårets arrangement, der barn fikk prøve seg som arkeologer. I bakgrunnen under blikktaket ses den gamle bispeborgens nordmur. 

Gratis inngang, åpent for alle! Velkommen til St. Hallvards dag 2023!

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer