Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

I 2014 feirer Oslo sitt 700-årsjubileum som landets hovedstad. 31.august 1314 bestemte kong Håkon V i en forordning at prosten i Mariakirken skulle være rikets kansler «til evig tid». Med denne handlingen ble Oslo formelt hovedsete for rikets administrasjon.
700-rsdagen 18I en hel uke har Kulturetaten og Middelalder-Oslo sørget for faglige foredrag, vandringer, avdukinger og debatter over hele Middelalderbyen. Fest, fag og moro for liten og stor i Ladegården, på Oslo torg, i Minneparken, Hallvardskatedralen og i Olavsklosteret. På selve dagen, ndag 31. august 2014  tok arkeolog Petter B. Molaug en stor foramling med seg på guidet vandring fra Ladegården langs Vestre strete til Kongeborgen og Mariakirkeruinen i Middelalderparken, der den høytidelige markeringen av 700-årsdagen skjedde i regi av Middelalder-Oslo.  Til tonene av Liber Sequentarium av og med Wolfgang Plagge, trådte selveste kong Håkon V Rex frem fra ruinene i operasanger Trond Halstein Moes skikkelse. Kongen leste sin kongelige forordning og utnevnte prosten i Mariakirken - her fremstilt av Harald Moberg - til rikets kansler, et embete som skulle følge Oslo "til evig tid", som det står i forordningen. 700-rsdagen 31-1

Seremoniellet ble avsluttet ved at Middelalder-Oslos leder Odd Einar Dørum overrakte hedersprisen Årets gangvakt til tidligere ordfører (og bro-sprenger!) Per Ditlef-Simonsen. Prismottakeren lovet å bruke staven flittig i kamp for Oslos middelalderminner.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/H%C3%A5kon_Magnusson.JPG/238px-H%C3%A5kon_Magnusson.JPGMandag 25. august -fredag 29. august arrangerte Middelalder-Oslo den årvisse MIDDELALDERUKA. Lørdag 30. og søndag 31.august feiret vi at det er 700 år siden Oslo ble landets hovedstad! 

Foreningen Middelalder-Oslo har viet siste uka i august hvert år til å sette fokus på middelalderen, først og fremst i tilknytning til Oslos historie.  I år markertervi at det den 31. august er 700 år siden kong Håkon V utnevnte prosten i Mariakirken til "Rikets kansler til evig tid" - med andre ord - Oslo ble et administrativt senter for hele landet. Tema for årets Middelalderuke er "Oslo på Håkon V's tid". Les programmet her.

EufemiaSøndag 24. november 2013, «nullte» søndag i advent, feiret vi igjen den årlige Eufemia-aften, denne gang i Bisp Nikolas gamle vinterhall under Oslo Ladegård. Eufemia-aften er et samarbeidsarrangement mellom Middelalder-Oslo og Oslo Ladegård, og i år også med komponist og folkemusiker Øyonn Groven Myhren. Hele 70 personer hadde møtt frem for å høre Øyonn og hennes kolleger urfremføre den nyskrevne «Hjertekrøniken». Øyonn har tatt utgangpunkt i «Erikskrøniken» fra ca 1320, norske middelalderballader og sagnmateriale. Første del av «Hjertekrøniken» forteller om hvordan hertug Håkon får sin prinsesse Eufemia av Rügen, giftemålet og kroningen i Hallvardskatedralen. Så skildres forlovelsesfesten som ble holdt i Oslo i 1302 mellom prinsesse Ingebjørg, Håkon V og Eufemias datter, og den svenske hertug Erik.

I pausen ble Hildegard av Bingens herlige nervekaker servert sammen med Luthentrank, som er en varm kryddervin. Begge deler smakte utmerket.

Etter pausen tok Øyonn, musikerne og koret publikum tilbake til 1312 hvor det under Mikkelsmess det året fant sted et dobbeltbryllup her i Oslo, da prinsesse Ingebjørg giftet seg med hertug Erik, og hans bror hertug Valdemar giftet seg med en annen Ingebjørg, den førstes kusine. «Hjertekrøniken» forteller en spennende historie, levende og interessant skildret i ord og toner. Vi vil rette en stor takk til Øyonn Groven Myhren og hennes musikere og sangere for den unike forestillingen, med en smakebit av en intrikat og fargerik epoke i Norgeshistorien.

Anne Marit Holø

På bakgrunn av at Byrådet i Oslo innstiller på å gi 6,5 millioner årlig til utvikling av Middelalderbyen de neste 4 årene, inviterte Gamlebyen Historielag, foreningen Middelalder-Oslo, Oslo Selskab og Stiftelsen Oslo Hospital til folkemøte i Gamlebyen kirke onsdag 13.11.2013.      

Oslo torg

Etter en innledning ved Middelalder-Oslos leder Helge Winsvold, ga politikerne Hallstein Bjercke (V, Byråd for kultur), Jan Bøhler (AP), Trine Skei Grande (V) og Marianne Borgen (SV) uttrykk for sine syn på utvikling av Middelalderbyen og Gamle Oslo som en god bydel og bo i. Høyres Michael Tetzschner var også invitert, men måtte melde forfall. Tidligere høyreordfører Per Ditlef Simonsen var imidlertid til stede, og kom også med et engasjert innlegg. Deretter var det åpent for debatt. Gamlebyen kirke var fullsatt av et mangfoldig og engasjert publikum, og mange deltok i debatten.

Stikkord var gjenopprettelse av Oslo Torg, få til et levende middelaldermuseum, 700-års jubileum for Oslo som landets hovedstad 31. august 2014, utbyggingen av Follobanen gjennom Middelalderparken og utformingen av denne etter anleggsperioden, kontakten med fjorden, og hvordan Gamlebyen kan bli en god bydel  å bo i.

Oppsummering ved Anne Marit Holø:

Etter årsmøtet holdt historiker Bjørn Bandlien et interessant og spennende foredrag om "Norge og Islam i Middelalderen - et historisk overblikk". Han  fortalte om møter mellom skandinaver, europeere og muslimer, sett utifra begge grupper ståsted og hvor begge grupper tilla hverandre gode og dårlige egenskaper. Møter som fant sted fra 600 tallet, gjennom vikingtiden,  korstogenes tidsalder og frem til og med middelalderen. Vi fikk høre hvordan de betegnet hverandre med sin kulturs briller, hva som skilte dem og hva slags regler som var felles i begge gruppers måte å se  og forholde seg til hverandre på enten man var kristen eller muslim.  På tross av motsetninger i religion og hvordan samarbeid  og handel mellom gruppene fant sted utifra politiske kostellasjoner og  nyttevirkninger, og hvordan disse så forandret seg når situasjonen ble en annen. Handel var et gjennomgående tema som begge grupper hadde nytte av, både før etter Korstogene.

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer