Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

Oppsummering ved Anne Marit Holø:

Etter årsmøtet holdt historiker Bjørn Bandlien et interessant og spennende foredrag om "Norge og Islam i Middelalderen - et historisk overblikk". Han  fortalte om møter mellom skandinaver, europeere og muslimer, sett utifra begge grupper ståsted og hvor begge grupper tilla hverandre gode og dårlige egenskaper. Møter som fant sted fra 600 tallet, gjennom vikingtiden,  korstogenes tidsalder og frem til og med middelalderen. Vi fikk høre hvordan de betegnet hverandre med sin kulturs briller, hva som skilte dem og hva slags regler som var felles i begge gruppers måte å se  og forholde seg til hverandre på enten man var kristen eller muslim.  På tross av motsetninger i religion og hvordan samarbeid  og handel mellom gruppene fant sted utifra politiske kostellasjoner og  nyttevirkninger, og hvordan disse så forandret seg når situasjonen ble en annen. Handel var et gjennomgående tema som begge grupper hadde nytte av, både før etter Korstogene.

Medlemsmøte onsdag 14. februar.

Oppsummering ved Jorun HermansenCIMG4522b

På medlemsmøtet den 14. februar fortalte en engasjert historiker og forfatter Tore Skeie om bakgrunnen for sin interesse for perioden i norsk middelalder da Norge gikk fra nesten å være en politisk stormakt til union og senere «400-årsnatt». Norden på begynnelsen av 1300-tallet er det få andre norske historikere som har forsket på, men dette var en tid ufattelig full av svik, forviklinger, krig, vold og brann. «Jeg hadde ikke villet leve i Norge på den tiden, da heller på 1600-tallet,» sa Skeie, som i boka «Jomfruen fra Norge» har nøstet opp i dette kaotiske bildet.

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer