Middelalder-Oslo

Gjennomførte arrangementer

HVA VET VI OM MIDDELALDERBYEN? NETTFOREDRAG PÅ YOUTUBE

Hva vet vi om middelalderbyen, hvordan vet vi det og hva er verd å vite?
Digitalt foredrag ved arkeolog Petter B. Molaug om utforskningen av Oslo middelalderby.

NIKU kart TidvisUtsnittRDe senere årenes utgravninger forårsaket av Follobanen, Bjørvikabyen og nye veisystemer har gitt mye ny kunnskap. Det skyldes både at det er blitt gravd arkeologisk i områder som ikke er blitt undersøkt eller undersøkt godt nok tidligere, og at arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelsesmetoder er blitt stadig bedre og har kunnet gi svar på stadig nye spørsmål. Vi vet nå f.eks. mer om hvordan terrenget var i forskjellige tidsperioder i middelalderen. Vi har mer informasjon om biskopens område og ikke minst om havneområdet og hvordan bryggene ble flyttet stadig lengre ut i Bjørvika. Og vi vet mer om hva folk spiste og om sykdom.

Til langt ut på 1800-tallet var den vanlige oppfatningen at kongesagaene, skaldekvad og andre skriftlige kilder inneholdt det vesentlige som det var verd å vite noe om. Siden har undersøkelser av de fysiske levningene gjennom arkeologiske undersøkelser blitt stadig viktigere og mer omfattende. Dette er det foredraget særlig vil dreie seg om.

Men hva er mest interessant å vite noe om? Synet på dette har endret seg sterkt, og synet på dette er nok ganske forskjellig. Den nye Middelalderparken vil gi spennende muligheter for gjenskaping, opplevelser og formidling. Hva skal vi formidle og hvem skal bestemme hva som skal formidles?

Foredraget er nå tilgjengelig på Youtube.  

Du er her: Hjem Aktiviteter Gjennomførte arrangementer HVA VET VI OM MIDDELALDERBYEN? NETTFOREDRAG PÅ YOUTUBE